analiza radnih sporova

Pogledajte koliko Opća bolnica Pula troši na odvjetničke usluge

1
Opća bolnica Pula (Foto: istarski.hr)
Opća bolnica Pula (Foto: istarski.hr)

Poznato je da mnogi zdravstveni djelatnici gotovo svih bolnica u Hrvatskoj na sudovima potražuju svoja prava u vezi krivo obračunatih prekovremenih sati rada. Ti se postupci vuku još od 2017. godine. Neke bolnice su odlučile izbjeći sudske troškove pa stvar riješile nagodbom sa djelatnicima. Međutim, u Općoj bolnici Pula imaju nešto drugačiji pristup. Dobar dio djelatnika su dosad dobili prvostupanjske presude na Općinskom sudu u Puli, no nisu svi vidjeli svoj zarađeni i dosuđeni novac.

Naime, OB Pula je angažirala dva privatna odvjetnička društva (Slivar Tončić) da bi postupke otezali što duže, žalbama na županijskim sudovima, žalbama na vještačenje sudskih vještaka, zahtjevima za ponavljanjem procesa i tako dalje. Jer, za svakog se djelatnika postupak vodi odvojeno, što je za ove odvjetnike pravi zlatni rudnik - godine, ako ne i desetljeća raznih ročišta i podnesaka, što duže to bolje za odvjetnike obje strane. Trenutno stanje je da su prosječni troškovi suđenja za OB Pula ponekad veći od svote koju neki radnik potražuje. Jasno je da će konačni trošak za pulsku bolnicu biti daleko veći nego što je trebao biti. Kakva financijska logika stoji iza toga, teško je reći.

Uglavnom, koji je točno troškak odvjetničkih usluga za OB Pula, razjasnili su nam iz bolnice na naš upit.

 

"Radi se o velikom broju predmeta, njih 700 zdravstvenih radnika koji su tužili Bolnicu za nepravilno obračunate naknade za prekovremeni rad i rad nedjeljom i blagdanom u periodu od 2013. do 2018. godine. Nepravilno obračunate naknade dijelom su posljedica uvođenja Centralnog obračuna plaća (COP) u svim javnim službama koji nije implementirao sve odredbe važećih kolektivnih ugovora, a dijelom percepcije tužitelja da im pripadaju više naknade od onih određenih važećim kolektivnim ugovorima", objašnjavaju iz OB Pula.

S obzirom da se u predmetnim postupcima preispituju sve činjenice počevši od dostave i analize svih evidencija rada za navedeni period od pet godina, izrade nalaza ovlaštenih sudskih vještaka, do donošenja prvostupanjskih odnosno drugostupanjskih sudskih odluka po izjavljenim žalbama, postupci su dugotrajni.

Temeljem donijetih pravomoćnih presuda uspjeh u sporu tužitelja odnosno isplate kreću se u rasponu od 45 do 55 posto utuženog iznosa, vele iz Bolnice.

"Sukladno navedenom, u periodu od šest godina, od 2018. do 2023. godine na ime troškova odvjetničkih usluga vezanih uz spomenute predmete isplaćeno je u bruto iznosu, s uključenim PDV-om, u 2018. godini 19.000,00 Eura, u 2019. godini 34.000,00 Eura, u 2020. godini 43.000 Eura, u 2021. godini 47.000 Eura, u 2022. godini 127.000 Eura i u 2023. godini 87.000 Eura", kažu iz OB Pula. Dakle, radi se o 357.000 Eura samo odvjetničkih usluga.

Sukladno Odluci Vlade RH o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 16. rujna 2021. godine, iz Opće bolnice Pula obavještavaju nas da je Ministarstvo zdravstva kroz pet faza refundiralo OB Pula sredstva po naplaćenim pravomoćnim presudama za naknadu za prekovremeni rad. Ipak, troškovi odvjetničkih usluga očito ostaju na teret bolnice.

Tu je beskrajnu sudsko-pravno-administrativnu trakavicu za Istarski.hr pojasnio pulski odvjetnik Srđan Simić koji vjerojatno vodi najviše takvih predmeta.

"Osobno zastupam preko 200 zdravstvenih djelatnika, dok je broj aktivnih sudskih predmeta znatno veći obzirom da su određene stranke podnijele više tužbi za različita vremenska razdoblja. Dva su problema koja se provlače u sudskim sporovima i koja su razlozi za tužbe", pojašnjava Simić.

"Prvo, zaposlenicima bolnica koji rade prekovremene sate nisu se obračunavali dodaci na plaću koji su se trebali obračunavati, a koji su se obračunavali na sate redovnog rada. Primjerice, doktor ima pravo na dotatak za posebnu odgovornost za život i zdravlje ljudi. Ako mjesec ima 176 radnih sati redovnog rada, a doktor je odradio 200 sati, tada je doktoru bio plaćen dodatak na 176 sati, ali ne i na preostalih 24. Vrhovni sud je vrlo brzo uočio ovaj problem te je donio zaključak da se svi dodaci koji se obračunavaju na redovan rad moraju obračunavati i na prekovremeni rad. Ovaj propust bio je prisutan kod svih zdravstvenih ustanova kojima se obračun plaće radio preko sustava Centralnog obračuna plaće (COP) i zdravstvene ustanove nisu na njega mogle utjecati. Problem je ispravljen u ožujku 2020. godine i od travnja 2020. godine plaće se zaposlenicima obračunavaju ispravno, makar što se dodataka tiče. Ovaj je problem puno više oštetio liječnike nego medicinske sestre, jer u pravilu medicinske sestre nemaju puno prekovremenih sati za razliku od doktora koji ih imaju svaki mjesec. Obzirom da su sve tužbe obuhvaćale period od 5 godina unazad u odnosu na datum podnošenja tužbe, doktorima je u prosjeku isplaćeno između 13 i 17 tisuća eura manji bruto iznos od onoga što je trebao biti isplaćen za taj period od 5 godina, dok je medicinskim sestrama taj iznos između 1000 i 1500 eura bruto. Tako velika razlika uzrokovana je većim brojem prekovremenih sati kod doktora, većom osnovnom plaćom i većim brojem dodataka na plaću koji se doktorima isplaćuju. U ovom dijelu uspjeh tužitelja u odnosu na zdravstvene ustanove je stopostotan", kaže Simić, te se potom osvrće i na drugi problem.

"Po meni puno veći problem je način obračuna ukupnog broja radnih sati koje zdravstveni djelatnici moraju odraditi, a nažalost u tom dijelu postoje razna tumačenja i različite odluke sudova. Do ovoga problem dolazi zbog činjenice da zdravstveni djelatnici moraju raditi na dane blagdana koji padaju u periodu od ponedjeljka do petka. Opća bolnica Pula je otkako ja pratim ovu problematiku (2006. godine) radnike koji su radili na blagdan zaduživala da u tom mjesecu moraju odraditi veći broj sati u odnosu na radnike koji nisu radili na blagdan. Primjerice ako mjesec ima 176 sati, oni koji ne rade na blagdan su morali odraditi 168 sati i dobili bi naknadu plaće za 8 sati blagdana, dakle bilo bi im plaćeno 176 sati, dok su ostali morali odraditi 176 sati da bi dobili punu plaću. Svi sudovi su za period do 20. prosinca 2015. potvrdili da radnici fizički moraju odraditi jednaki broj sati svaki mjesec, tako da je koristeći se raniji primjer radnicima koji su radili blagdan i odradili 176 sati priznavano 8 sati prekovremenog rada. Od 21. prosinca 2015. komisija za tumačenje kolektivnog ugovora mijenja način tumačenja kolektivnog ugovora iako su same odredbe kolektivnog ugovora ostale neizmjenjene, i tu dolazi do problema Dio sudova sada smatra da radnici koji rade na blagdan moraju odraditi veći broj sati od radnika koji ne rade na blagdan da bi dobili punu plaću, dok dio sudova i dalje smatra da radnici moraju odraditi mjesečno jednak broj sati bez obzira da li rade na blagdan ili ne, a što dovodi do pravne nesigurnosti i različitih sudskih odluka za istu problematiku", tvrdi Simić i nastavlja.

"Tako pojedini tužitelji dobiju višestruko veće iznose o odnosu na druge. Ja sam osobno stava da svi radnici moraju imati jednaki broj radnih sati i da rad na blagdan ne smije utjecati nepovoljnije na radnika. Primjenjujući ovo novije tumačenje dolazi do ustavne nejednakosti radnika jer primjerice ako dvije sestre s istog odjela fizički odrade jednak broj sati, s time da je jedna radila na blagdan a druga ne, sestra koja nije radila na blagdan dobiti će veću plaću, što je po meni pogrešno. Ova problematika je puno izraženija kod medicinskih sestara i tehničara nego kod doktora, te oped, gledajući period od 5 godina medicinskim sestrama je manje isplaćen iznos između 3.000 i 3.500 eura bruto. Ovaj problem postoji samo kod određenog dijela bolnica u RH, uključujući i OB Pula. Primjerice Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Horvat' Rovinj nemaju ovakvih problema, te svojim zaposlenicima pravilno obračunavaju odrađene sate, pa njihovi zaposlenici i dan danas svi moraju fizički odraditi jednaki broj radnih sati u mjesecu. Obzirom da se fond sati kod različitih ustanova različito obračunava očito je da problem nije u sustavu COP-a, već do problema dolazi zbog različitog načina unošenja podataka u sustav COP-a, a što svaka ustanova radi sama za svoje zaposlenike", kaže Simić.

"Posljednji problem koji se pojavio, a koji je relativno brzo bio i rješen je isplata plaća u 2016. godini gdje je sustav koristio pogrešnu osnovicu za obračun plaće, i koji je problem bio prisutan kod svih osoba koje su plaću primale iz državnog proračuna (bolnice, škole, policija i ostali). U 2021. godini je došlo do velikog broja tužbi zaposlenika državnih službi, ali je većina predmeta do sada rješena ili sudskim nagodbama ili presudama na koje se tuženici nisu žalili", zaključuje odvjetnik Simić.

Podsjetimo, Opća bolnica Pula je 2022. godine objavila, uz Izvješće o poslovanju za 2021. godinu, i popis sudskih sporova koji su u tijeku. Na listi se tada nalazilo 554 spora, uglavnom vezanih uz isplatu plaće. Iznesena je i procjena financijskog učinka svakog pojedinog spora, a ukupan je iznos bio oko 23,3 milijuna kuna (danas 3,1 milijun eura). Novi podaci, oni za 2023. godinu, govore o 372 aktivna spora, a ukupan iznos procjene financijskog učinka svih sporova je 2.403.937 eura. (Piše Marcello ROSANDA)

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa