Radionica 'Od piruna do polja. Pensaj, poji, ne hitaj'

0
Radionica ispred pazinske tržnice
Radionica ispred pazinske tržnice

U cilju podizanja svijesti potrošača vezano uz izazov prekomjernog bacanja hrane  2. lipnja je ispred gradske tržnice u Pazinu, održana je edukativna radionica „Od piruna do polja. Pensaj, poji, ne hitaj!“, u sklopu EU projekta „Nabava specijalnog komunalnog vozila od minimalno 14 kubnih metara za odvojeno prikupljanje otpada“ firme Usluga Pazin.

Ova edukativna radionica prva je od tri izobrazno-informativne aktivnosti planirane EU projektom nabave specijalnog komunalnog vozila koje naglašavaju važnost reda prvenstva gospodarenja otpadom, a koje su u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Uz mnogobrojne posjetitelje, radionica se odvijala u dva dijela, prvi dio bio je organiziran u obliku okruglog stola, na kojem su sudionici iznijeli problematiku prekomjernog bacanja hrane i moguća rješenja, dok se drugi dio odvijao u obliku cooking show-a na kojem je poznati chef David Skoko pripremao dva jela od ribe po principu „no waste“.

U sklopu ove radionice izrađen je i informativni letak o važnosti sprečavanja nastanka otpada od hrane, a koji se tijekom radionice dijelio prolaznicima i zainteresiranom građanstvu. Ovom radionicom željelo se educirati građane o važnosti pravilne iskoristivosti namirnica na način da se što veće količine namirnica iskoriste u pripremi obroka te da se ostaci hrane propisno odlažu u cilju smanjenja biološkog otpada naglasila je koordinatorica za organizaciju i provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti EU projekta Mateja Sinčić, i dodala kako je po pitanju održivog korištenja hrane kao resursa i proizvodnje što manjih količina biootpada od presudne važnosti kontinuirana edukacija i senzibilizacija javnosti.

 

Svijest o odvojenom sakupljanju, obradi, recikliranju i ponovnoj uporabi otpada potrebno je prenositi i na buduće generacije, stoga je nužno doprijeti i do najmlađih naraštaja, budući da su vrijednosti koje im rano usadimo temelj za stvaranje boljeg društva. Provedba projekta doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojenog sakupljanja otpada i posljedično smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa.

Zahvaljujući ovom europskom projektu i povećanju tehnoloških kapaciteta davatelja javne usluge osigurat će se podizanje kvalitete javne usluge i povećati količina odvojeno prikupljenog otpada na području davatelja usluge (Grad Pazin i Općine Karojba, Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan), što će izravno utjecati na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom odnosno podizanju razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Očekuje se da će projekt ostvariti i dodanu vrijednost preraspodjelom postojećih djelatnika za potrebe funkcioniranja prijevoza selektivnog otpada novim komunalnim vozilom, ali i korištenjem ekološki prihvatljivih materijala u provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti. Na ovaj način ostvarit će se korist za društvo i prirodu u cjelini smanjenjem emisije CO2 i smanjenjem potrošnje primarne i toplinske energije.

Uz nabavku novog komunalnog vozila, u narednom razdoblju očekuje se prijava na javni poziv nabave dodatne komunalne opreme za unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao i postavljanje individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada sistemom „od vrata do vrata“, njih ukupno 10.201.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

MESAR/ICA

Do: 30.06.2022.

LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA