Bassanese ne želi potpisati ugovor o Kaštijunu, evo što ga smeta!

0
Vili Bassanese
Vili Bassanese

"Problematika vezana za prikupljanje i gospodarenja komunalnim otpadom na području Istarske Županije je toliko kompleksna da se ne može svesti na razinu dnevne vijesti, već postoji potreba za širim i jednostavnijim informacijama za razumijevanjem problematike i svega onoga što će nam ona donijeti. Upravo zbog komplicirane problematike, kako na ekonomskom planu jer je poskupljenje usluge neizbježno, sam projekat ima odraz i na zdravlje građana, očuvanje okoliša i gospodarske aktivnosti. Potrebno je, dakle, kontinuirano informiranje građana te gradova i općina, ali i poslovnih subjekata, iako znamo da su informacije oprečne i ne cjelovite." navodi se to u odgovoru na pitanja našeg portala upućena Gradu Umagu koncem prosinca, o tome hoće li potpisati ugovor o povratu sredstava u proračun IŽ za izgradnju ŽCGO Kaštjun.

I Istarskoj županiji smo koncem lanjske godine uputili upit o tome koje jedinice lokalne samouprave još nisu potpisale ugovor, te još uvijek čekamo odgovor. Odgovor Grada Umaga, kojeg potpisuje gradonačelnik Vili Bassanese, u nastavku donosimo u cijelosti.

"Smatram da se samom projektu pristupilo dosta nespremno sa strane svih sudionika i da će u konačnici, zbog navedenih propusta i nespretnosti, cijenu kao i obično platiti građani, a bojim se da nećemo dobiti gotov proizvod koji je samoodrživ i konačan za građane Istre. Grad Umag je zaprimio od Istarske Županije Ugovor o sudjelovanju u vraćanju kredita za izgradnju Ž.C.G.O. Kaštijun te ga uzeo na razmatranje. U svrhu razjašnjenja pojedinih nejasnoća, održan je sastanak sa Županijom odnosno g. Drandićem i direktorom Kaštijuna Višnjićem.

Grad Umag u cijelosti razumije i podržava potrebu učinkovitog i samoodrživog načina prikupljanja i tretiranja komunalnog otpada. Načelno smo podržali projekt  izgradnje Ž.C.G.O. Kaštijun u skladu sa Uredbom Vlade R.H. iz 2009. godine te Sporazum o zajedničkom financiranju projekta iz 2011. godine između nadležnog Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te Istarske Županije i Kaštijuna, kao investitora projekta, gdje precizno stoji da će obaveza Istarske Županije iznositi cca 4 milijuna 86 tisuća eura, dok je obveza Kaštijuna 9 milijuna 740 tisuća eura.

No, upravo iz razloga što danas postoje odstupanja od tada potpisanog sporazuma i sada predloženog ugovora, uz nejasnoće te uopće točnosti upućenog nam Ugovora o načinu i uvjetima otplate kredita Europske investicijske banke od strane Istarske Županije s već jasno propisanom Uredbom Vlade R.H., Grad Umag je zatražio određena pojašnjenja sa strane Županije. Naime, u sada predloženom Ugovoru Istarske Županije, iznos od 4 milijuna 86 tisuća Eura kolika je bila obveza Županije (gradova i općina ), narasla je na 9 milijuna 764 tisuće eura.

Nejasno je iz predloženog ugovora kolika je obveza Kaštijuna koja je, po tada potpisanom ugovoru o investiranju, iznosila 9 milijuna 740 tisuća eura, a nema podatka koliko iznosi po novom prijedlogu Ugovora. Nejasno je hoće li taj dug teretiti sadašnje suvlasnike Kaštijuna ili i buduće suvlasnike, što u cijelosti mijenja dug svakoga grada ili općine, a koji time ne stječe novo suvlasništvo.

Po prijedlogu Ugovora, upravo kroz otplatu kredita odnosno visinu iznosa, stjecalo bi se  pravo vlasništva sa postotkom udjela svih gradova i općina na području Istarske Županije koji bi u konačnici bili suvlasnici shodno visini svojih uplata. Grad Umag, dakle, ne može potpisati Ugovor koji, po našim saznanjima, nije u skladu sa temeljnim propisima, odnosno ne sadrži osnovnu informaciju o visini stjecanja poslovnih udjela kao protučinidbu za uplaćeni iznos.

Gradonačelnik nije uputio na Gradsko Vijeće prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima povrata kredita jer sa strane Istarske Županije nisu ispunjeni svi propisani uvjeti. Naime, Gradsko Vijeće Grada Umaga trebalo bi usvojiti tri Odluke: 1. Odluka o prihvaćanju sufinanciranja investicije sa jasnim namjerama, 2. Odluka o prihvatu prijenosa osnivačkih prava sa I.Ž. na Grad Umag i 3. Odluka o stjecanju poslovnih udjela.

Ni za jednu od navedenih Odluka nemamo potrebne i jasne podatke, koje očekujemo u što kraćem roku od strane nadležnih tijela Istarske Županije. Dakle, jednostavno rečeno, ne može se kupiti nešto, a da ne znate što i koliko ćete dobiti. Drugi, i po nama osnovni problem, jest taj da, ako se radi o Županijskom centru za gospodarenje komunalnim otpadom, trebao bi valjati princip jednakosti u kojem bi svi građani Istre sudjelovali, dakle, na temelju popisa građana i postotka udjela 31 općina i 10 gradova u ukupnom udjelu građana Istre. Upravo bi taj postotak bio podatak za udjele u vlasništvu Županijskog centra, ako želimo da to bude zaista Županijski centar.

Princip jednakosti, odnosno policentričnog razvoja Istre, trebao bi biti osnova za rješavanje temeljnog udjela ili suvlasništva. Ne postoji ni jedan opravdani razlog da izgradnju ŽCGO Kaštijun neki građani Istre plaćaju više od ostalih, a da to nije uopće povezano sa njihovom proizvodnjom komunalnog otpada, što se upravo događa i što je prijedlog Ugovora Istarske Županije.

Proizvodnja komunalnog otpada i plaćanje po količini je što će građani i turisti, odnosno tvrtke, plaćati zasebno, neovisno o suvlasništvu i tek po proizvedenom otpadu. Dakle, tko proizvodi više smeća, taj će i više plaćati. Moderno i samoodrživo zbrinjavanje košta, no problem je što ŽCGO Kaštijun nije baš zadnji izdanak modernog tehnološkog rješenja u prikupljanju i zbrinjavanju komunalnog otpada zbog niza propusta, od same ideje do realizacije, pa će nažalost i zbog toga cijena zbrinjavanja biti utrostručena u odnosu na dosadašnje zbrinjavanje. To će poskupljenje najviše osjetiti prosječne obitelji u stanovima od 50-70m2.

Upravo zbog niza nepoznanica i propusta u vođenju cjelokupnog projekta te pristupu rješavanja potrebno je jasno definirati volju svih koji želimo da građani Istre imaju istu cijenu odlaganja otpada, jer je to i moguće realizirati uz jasne podatke i pravila kako bi svi solidarno odradili svoj dio obveza i kako u konačnici ne bi došlo do nejasnog i nepotrebnog poskupljenja." navodi se u odgovoru Vilija Bassanesea na pitanja našeg portala. (Kristian Stepčić Reisman)

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa