Počinju radovi na revitalizaciji infrastrukture i uređenju Kaštela