Radovi na obnovi Dječjeg kreativnog centra teku planirano