'Znanstvenu medicinu treba spojiti s kineskom tradicionalnom'