'Kvaliteta vina vrlo visoka, trebaju biti predstavljena svijetu'