Austrijskoj delegaciji prezentiran kanalizacijski sustav Pule