'Prvu tablicu san naša na jednom starom autu i tako je sve počelo'