Chioggia i Poreč: dva jadranska grada s mnogo zajedničkih tema