U silovitom sudaru Renault završio na uzvisini kraj ceste