Uz cvijeće, ples, pljočkanje i old timere otpratili travanj