Sjedit će na pametnoj klupi dok im ograda svira La mula de Parenzo