Pula prva u svijetu certificirana prema normama društvene odgovornosti