Kraj Pazina deformirano oko 30 stabala, srušila ih pijavica?