Predstavljen projekt modernizacije javne rasvjete u Pazinu