Izlog trgovine Kerver uredile Katarina Dobronić i Aleksandra Benjak