Puli na raspolaganju 30,6 milijuna eura europskog novca