Župan Flego na plenarnom zasjedanju Odbora regija u Bruxellesu