Sportska dvorana Veli Jože dobila novi parket

0

Novi, plavi parket u sportskoj dvorani Veli Jože spremno je dočekao početak nove školske godine, nakon što su protekla dva mjeseca u dvorani izvođeni radovi. Time će nakon petnaest godina porečki osnovnoškolci, srednjoškolci i sportski klubovi nakon moći održavati nastavu i treninge u kvalitetnijim uvjetima u jednoj od omiljenijih porečkih sportskih dvorana.

Parter u dvorani Veli Jože vrlo se intenzivno koristio svakoga dana, od jutra do večeri. Radi vrlo gustog termina korištenja ali i zamora materijala, ukazala se potreba za sanacijom parketa i noseće podne konstrukcije, pa je investitor - Grad Poreč za obnovu parketa izdvojio 615.000,00 kuna (s PDV-om).

Prilikom izvođenja radova podignut je kompletan podni sloj parketa, izvršena je kontrola i popravak elastične podkonstrukcije, ponovna montaža višeslojnog panelnog parketa sa zamjenom oštećenog parketa novim, nova završna obrada, izrađene su nove crte koje obilježavaju različite vrste terena te nova završna boja podloge. U konačnici, dvorana je novim crtovljem predviđena za slijedeće sportove: glavni teren za košarku – uzdužno iscrtano, glavni teren za odbojku – uzdužno iscrtano, glavni teren za rukomet – uzdužno iscrtano, tri terena za trening igrača košarke – poprečno iscrtano, tri terena trening igrača odbojke – poprečno iscrtano i tri terena trening igrača rukometa – poprečno iscrtano.

Obnovom partera poboljšani su uvjeti treniranja i igranja, imajući u vidu prvenstveno zdravstvenu komponentu. Zbog amortizacije novog parketa, sada će biti puno ugodnije i zdravstveno primjerenije igrati i trenirati u sportskoj dvorani. Osim toga, sportska dvorana Veli Jože dobila je novi i ljepši izgled, ali i kvalitetniju zdravstvenu i sportsku notu, što je osobito važno jer dvoranu koriste osnovna škola, srednja škola te razni klubovi pretežito mlađeg uzrasta djece pa je značaj ove rekonstrukcije po zdravlje korisnika tim veći.

Najnovije vijesti