Građanska inicijativa Naš Potok: Zarečki krov onečišćen fekalijama!

1
Foto: Facebook
Foto: Facebook

Temeljem poziva više osoba o tome da je na Zarečkom krovu nesnosan smrad fekalija, a nije sezona gnojenja njiva, predstavnici Građanske incijative Naš Potok su na licu mjesta istražili o čemu se radi te objavili video prilog na društvenim mrežama. Ispostavilo se da, kako kažu u video prilogu, turisti i domaći izletnici, koji sve više posjećuju tu lokaciju vrše nuždu u okolici, a kad se radi o većem broju ljudi, situacija podsjeća na ispuštene fekalije. Jedan dio terena je prije dolaska aktivista na teren ipak očišćen. Više u videu u nastavku, kojeg prenosimo s Facebook profila Građanske inicijative.

Najnovije vijesti