Demetlika u Saboru:

Uklonite 400 tona opasnog otpada tvrtke Ecooperativa u Pazinu

2
Tulio Demetlika
Tulio Demetlika

Zastupnik IDS-a u Hrvatskom saboru Tulio Demetlika zatražio je 21. travnja stanku u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, kako bi uputio apel vezano uz opasnost od zagađenja izvora pitke vode na području Istarske županije. Riječ je, naime, o problemu neadekvatno uskladištenog opasnog otpada splitske tvrtke Ecooperativa u stečaju, u industrijskoj zoni Pazinka u gradu Pazinu, koji pokazuje neučinkovitost i tromost državnih institucija na području zaštite okoliša.

- Riječ je o jednom ozbiljnom problemu s kojim se susreću u gradu Pazinu a, ako se ubrzo ništa ne poduzme, moglo bi se odraziti na veliki dio Istarske županije, istaknuo je Demetlika dodajući da je „tvrtka Ecooperativa 2007. započela s obavljanjem svoje djelatnosti na području Grada Pazina na temelju Dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom. Državno tijelo koje je nadležno za izdavanje predmetnih dozvola je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a dozvole izdane tvrtki Ecooperativa istekle su s 25. studenim 2016.“

- Prostorno planskom dokumentacijom Istarske Županije i Grada Pazina nije dana mogućnost građenja ili korištenja postojećih građevina za djelatnost gospodarenja otpadom, a pogotovo ne za skladištenje opasnog otpada. Od početka djelovanja tvrtke, Grad Pazin upozoravao je na osjetljivost područja na kojem se skladište opasnog otpada nalazi te nužnost iseljenja djelatnosti tvrtke s navedene lokacije, istaknuo je Demetlika dodavši:

- Grad Pazin zatražio je od Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša potrebne podatke poput količine i potencijalne opasnosti otpada, kao i nastavak poduzimanja službenih radnji nužnih za osiguranje sigurnog zbrinjavanja otpada. Iako je od strane Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša doista potvrđeno da su provođene službene radnje s ciljem adekvatnog zbrinjavanja opasnog otpada iz skladišta društva Ecooperativa, Gradu Pazinu nisu bili dostavljeni zatraženi podaci.

Nadalje, pojasnio je Demetlika, početkom listopada 2016., svjesni potencijalne opasnosti, predstavnici Grada Pazina upoznali su pisanim putem Ministarstvo zaštite okoliša i prirode s navedenom problematikom i zatražili sastanak s predstavnicima Ministarstva, a zauzvrat su dobili samo dopis u kojemu je rečeno da je „u skladištu otpada poslovne zone „Pazinka“ uskladišteno oko 400 tona opasnog otpada“.

- Iako je nadležno Ministarstvo prije više od dvije godine naložilo uklanjanje navedenog otpada tvrtke Ecooperativa, od tada nije poduzelo mjere prisilnog izvršenja koje su mu stajale na raspolaganju, a u ovom trenutku Ministarstvo otklanjanje otpada nalaže tvrtki koja nema nikakve veze sa spornim otpadom i koja je u dobroj vjeri pred gotovo tri godine kupila sporno skladište i ostavila Ecooperativi rok za iseljenje do kraja 2016. Prema pribavljenim ponudama ukupan trošak zbrinjavanja uskladištenog otpada iznosi 3.311.179 + PDV, kazao je Demetlika o spornoj situaciji te dodao:

- Zbog iznimne ekološke osjetljivosti područja na kojem se nalazi skladište te činjenice da se u navedenom skladištu nalaze velike količine neadekvatno uskladištenog opasnog otpada, od iznimnog je interesa da se što hitnije poduzmu radnje na rješavanju ovog problema bilo od strane društva Ecooperativa u stečaju, bilo od nadležnih institucija – Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno njegovih inspekcijskih službi, zaključio je saborski zastupnik IDS-a Tulio Demetlika.

Najnovije vijesti