grad umag o saningu

Medijsko blaćenje ostavljamo onima kojima nije stalo do javnog interesa!

4
Mauro Jurman, Vili Bassanese i Niko Čančarević
Mauro Jurman, Vili Bassanese i Niko Čančarević

"Uslijed niza javno iznesenih neistina i pretenzija prema gradskoj imovini Grada Umaga od strane interesno organiziranih pojedinaca, a u cilju političke predizborne kampanje, želimo javnosti prenijeti istinite podatke o predmetu „Saning d.o.o.“, potkrijepljene dokazima", objavili su na konferenciji za novinare u Umagu gradonačenik Vili Bassanese, te zamjenici Mauro Jurman i Niko Čančarević.

"Naslijeđeni problem „Saning“ datira još iz 2007. godine. U siječnju 2008. godine, pri Uredu državne uprave, „Saning“ je pokrenuo postupak predaje svog zemljišta u vlasništvo Grada Umaga, u prostornom planu predviđenom za gradnju javnih prometnica. Naime, predmet predaje bilo je zemljište na kojem se treba izgraditi cesta u vlasništvu Grada Umaga, što nije sporno. Međutim, sporno je to što se u istoj predaji Gradu Umagu pokušavalo prodati zemljište na kojemu je planirana izgradnja županijske ceste, koje Grad Umag ne može biti vlasnik, već je to obveza Županije. Vrijednost koju je Grad Umag trebao platiti kako bi postao vlasnik zemljišta, na kojemu je trebalo izgraditi ceste u vlasništvu Grada i Županije, procijenjena je na 6.419.292,80 kuna (220 eura/m2).

Grad Umag zastupa mišljenje da nije moguće platiti i kupiti zemljište na kojem Županija treba biti vlasnik i izgraditi svoj dio prometnice, a radi se o gotovo pola dijela tog zemljišta i iznosa u novcu. Grad Umag ispravno tvrdi da može postati vlasnik samo onog zemljišta na kojem ima i obvezu izgraditi svoju cestu.

Veći je problem taj da navedeno zemljište, u trenutku predaje u siječnju 2008. godine, nije bilo opterećeno nikakvim hipotekama. Tada se Grad Umag mogao knjižiti. Zbog čega tada zemljište nije predano, znaju samo g. Vlado Kraljević i „Saning“. U tijeku postupka predaje zemljišta,  dakle u travnju 2008. godine, „Saning“ upisuje upravo na tom zemljištu hipoteku za kredit u korist Hypo banke, a u iznosu od 6 milijuna EUR.", poručeno je konferenciji. 

"Dakle, Grad Umag je trebao kupiti zemljište za cestu po 220 eura m2, a k tome i opterećeno s 46 milijuna kuna duga, te za to platiti 6,4 milijuna kuna i još izgraditi prometnicu svoju i županijsku. U najmanju ruku čudno i neobično! Iz navedenih razloga, a na temelju našega zahtjeva iz 2011.godine, Upravna  inspekcija provela je nadzor postupka predaje i utvrdila niz  propusta koji mogu biti osnova odgovornosti Države za eventualnu štetu koja može biti nanesena Gradu Umagu. Unatoč jasnim činjenicama i stavu Upravnog nadzora, pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Pazinu naloženo je Gradu Umagu da plati „Saningu“ iznos u visini vrijednosti svih nekretnina. Dakle, Grad Umag mora platiti i zemljište na kojem Županija mora izgraditi svoj dio ceste."

"Najviše od svega zabrinjava činjenica da Grad Umag mora platiti i kupiti zemljište koje je opterećeno hipotekom od 46 milijuna kuna i na koje se ne može uknjižiti. Upravo zbog propusta cijelog sustava, kako je i utvrđeno u upravnom nadzoru, Grad Umag se ne može pomiriti s takvim rješenjem, koje je sagledalo samo dio problematike, pa je pokrenuo postupak revizije pred Vrhovnim sudom RH. Napominjemo da je „Saning“ sporno zemljište, čak u dva navrata, pokušao prenijeti u vlasništvo Grada Umaga, ali je Županijski sud u Puli oba puta, radi nepravilnosti u postupku predaje, odbio zemljište knjižiti na Grad Umag. Stav Grada Umaga jest da je zbog pomanjkanja znanja ili namjere tadašnje gradske vlasti, lošeg zakona, koji je u međuvremenu i po našem zahtjevu izmijenjen, te slabosti cijelog sustava, Grad Umag došao u situaciju da mu je zaplijenjeno 13,4 milijuna kuna."

"Trenutno, ne postoji zakonska mogućnost da se Grad Umag uknjiži kao vlasnik jer ne postoji pravovaljana isprava za uknjižbu. Ujedno, na nekretninama je upisana zabrana raspolaganja. Upravo oni koji su stvorili problem, danas od istoga žele sebi pribaviti materijalnu korist te štetiti ugledu Grada Umaga. Napominjemo da su i dalje u tijeku dva sudska postupka, jedan po reviziji Grada Umaga pri Vrhovnom sudu, drugi pri Visokom trgovačkom sudu. Kao i do sada, Grad Umag će legalnim putem štititi interes i novac građana Umaga te koristiti sva moguća pravna sredstva za dokazivanje niza propusta. Medijsko blaćenje ostavljamo onima kojima nije stalo do javnog interesa!" poručili su čelnici Grada Umaga.

Najnovije vijesti