radovi nakon uskrsa

Potpisan ugovor za gradnju škole i dvorane u Poreču od 50 milijuna

1
Edi Štifanić i Mirko Habijanec
Edi Štifanić i Mirko Habijanec

Potpisivanjem Ugovora o javnim radovima – izgradnji zgrade nove osnovne škole i sportske dvorane „Finida“, koji su 31. ožujka u gradskoj Maloj vijećnici potpisali gradonačelnik Edi Štifanić i Mirko Habijanec, predsjednik uprave tvrtke Radnik Križevci, odabranog ponuditelja i službeno je učinjen prvi korak ka dugo očekivanoj gradnji nove školske zgrade u Poreču.

- Danas je jedan veliki dan za naš grad jer napokon potpisujemo ugovor za izgradnju dugo očekivane osnovne škole i sportske dvorane na Finidi koja će omogućiti jednosmjenski rad svih naših osnovnih škola na području Poreča. Smatram da će to u mnogome doprinijeti povećanju društvenog standarda u našem gradu. Sportska dvorana će naravno biti na raspolaganju svim našim sportskim klubovima i rekreativcima tako da će se i sportski život u našem gradu u bitnome još više poboljšati, kazao je gradonačelnik Štifanić na potpisivanju kojem su prisustvovali i njegovi suradnici, te predstavnici medija.

Ponuda križevačkog poduzeća bila je najpovoljnija od trinaest poduzeća koja su se javila na javni natječaj, a iznosi 50.476.055,73 kuna bez PDV-a. Nakon potpisivanja ugovora slijedi uvođenje u posao, što će se dogoditi odmah nakon Uskrsa, 18. travnja, a rok za izvođenje radova je 15 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Gradonačelnik je dao i tehničke podatke o cijelom projektu. Planirana lokacija za smještaj osnovne škole i dvorane „Finida“ je u zoni Finida, koja se nalazi na području dva porečka stambena naselja, Čimižin na jugu i Finida na sjeveru. Parcela obuhvaćena ovim projektom ima površinu od 41.103 m2, gdje Grad Poreč ima pravo građenja koje je dobio od Republike Hrvatske. Ukupna neto korisna površina škole je 4691,8 m2, a ukupna neto korisna površina dvorane je 2659,6 m2. Ukupna bruto površina škole je 5266,6 m2, a ukupna bruto površina dvorane je 2763,7 m2. Škola je namijenjena za 600 učenika. Sastojat će se od 20 učionica, 8 razredne nastave i 12 predmetne nastave, specijaliziranih kabineta, čitaonice, učionice za produženi boravak, višenamjenskog prostora, kuhinje i blagovaone, te prostora za vanjsku namjenu.

Sportska dvorana bit će trodijelna (dimenzije borilišta su 27x45x8 metara), a sastoji se od glavnog dijela gdje su smještena 3 košarkaška terena, 6 svlačionica i 3 kabineta za nastavnike, te su na gornjem dijelu, na katu smještene tribine za 328 gledatelja. Dvorana je povezana sa školom toplom vezom u podrumu škole, te je predviđen zaseban ulaz za vanjske korisnike. Vanjski prostor se sastoji od dva parkinga, istočnog sa 124, i zapadnog sa 64 parkirna mjesta, prilaznih puteva i 4 sportska terena.

Glavni projekt osnovne škole i sportske dvorane „Finida“ je razrađen na temelju projektnih smjernica Idejnog rješenja osnovne škole „Finida“ autora Branimira Rajčića i sportske dvorane „Finida“ autorice Dubravke Vranić.

-Za izgradnju same škole raspisali smo natječaj na koji se javilo 13 tvrtki. Sve su to bile velike građevinske tvrtke kojima se ovim putem zahvalio, a na samom natječaju odabrana je tvrtka Radnik Križevci, nakon što smo zbog raznih razloga morali eliminirati osam tvrtki. Želim apostrofirati, da na naš odabir nije bilo niti jedne žalbe, a to samo govori o činjenici da smo odradili posao odlično i u skladu sa zakonom. Veseli me da je tvrtka Radnik dobila taj posao jer je to naša renomirana građevinska tvrtka i siguran sam da će radovi biti izvedeni kvalitetno i u roku, rekao je gradonačelnik. Ovom prilikom zahvalio se svojim suradnicima i svima koji su sudjelovali u projektu i tvrtki KAP 4 koja je isporučila svu potrebnu projektnu dokumentaciju.

Gradonačelnik je dodao kako u navedeni iznos vrijednosti ugovora nije uključena oprema, ali je uključena izgradnja škole, dvorane i svih vanjskih pratećih terena i parkirališta. Što se tiče samog financiranja ovog projekta, na posljednjoj sjednici gradskog donijeta je odluka da se Grad Poreč zaduži za 80 milijuna kuna, te da se uz navedenu školu na Finidi izgradi i područna škola u Žbandaju čija je gradnja već u tijeku. Naime,prema gradonačelnikovim riječima, plan je da se područna škola u Žbandaju otvori za školsku godinu 2017./2018., a osnovna škola na Finidi za školsku godinu 2018./2019.

Predstavnik izvođača Mirko Habijanec rekao je kako su sretni što im je ponovno ukazano povjerenje da grade jedan ovako veliki projekt. -Drago nam je da natječaj prošao na ovakav način i to je jedan od rijetkih slučajeva da nije bilo žalbi i da je sve odrađeno u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, inače bi se sve skupa odužilo. Mi smo javili i na natječaj za gradnju ove škole još 2009. godine i bili prvi, ali financijske okolnosti nisu dozvoljavale da se to tada pokrene, pa je ovo satisfakcija da smo ponovno uključeni u ovaj projekt. Škola je jedan lijep projekt - bolji i jeftiniji od prijašnjeg, rekao je Habijanec i dodao kako će oni u potpunosti i u roku izvršiti svoje obaveze.

Dodao je kako rade dosta škola u Hrvatskoj, a ovo je lijep projekt moderne škole sa svom infrastrukturom koja je potrebna za djeci za učenje. Inače, tvrtka Radnik ima sedamdesetogodišnje iskustvo u građevini i radili su gotovo četrdesetak škola i dvorana, te drugih projekata u Hrvatskoj i Njemačkoj.

Najnovije vijesti