Usvojen proračun Gračišća težak 17,6 milijuna kuna

1
Ivan Mijandrušić, načelnik Gračišća
Ivan Mijandrušić, načelnik Gračišća

Sjednica Općinskog vijeća Gračišća održana je 20. prosinca u vijećnici u Špitalu. Prva točka Dnevnog reda odnosila se na razmatranje i prihvaćanje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu i Projekcija proračuna za razdoblje 2018.-2019. godinu.

Drugim izmjenama Proračuna Općine Gračišće za 2016. godinu predloženo je smanjenje visine prihoda i primitaka za 2.476.640 kuna, odnosno 21,54% u odnosu na izvorni plan te smanjenje rashoda i izdataka za 1.893.700 kuna ili 21.04%. Rezultat ovakvih izmjena je plan prihoda i primitaka u visini od 9.023.742 te plan rashoda i izdataka u iznosu od 7.106.682 kuna.

Sukladno ovim izmjenama izglasani su i izmjena Programa javnih potreba za Općinu Gračišće za 2016. godinu, te II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Vijećnici Općine Gračišće na sjednici 20. prosinca usvojili su i Proračun Općine Gračišće za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 17.551.725 kuna, a obuhvaća neke od najvažnijih projekata: izgradnja dječjeg vrtića u Gračišću, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lovrići-Bažoni-Brežani-Matkovići-Poldrugovci, Visitor centar „Katinina Kuća“, nastavak popločenja starogradske jezgre Gračišća, uređenja groblja u Gračišću i Škopljaku, te nastavak rekonstrukcije i uređenja škole u Milotskom Brijegu.

Slijedom izglasavanja Proračuna za 2017. godinu izglasani su i slijedeći Programi: Program javnih potreba za Općinu Gračišće za 2017. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2017. godinu.

Općina Gračišće je započela sa postupkom rekonstrukcije stare škole u Milotskom Brijegu te je slijedom toga donesena Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Gračišće kojom se ovlašćuje općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak u dodatnom iznosu od 67 tisuća kuna.

 

Najnovije vijesti