VALTER BATELIĆ (58)

VALTER BATELIĆ (58)

Ožalošćeni: sestra FLAVIJA sa familijom, kunjada MARIJUČA sa familijom, cije i cijo sa familijama.

Mjesto sprovoda: Martinski

Vrijeme sprovoda: 03.09.2012 u 15:00