POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Posljednji pozdrav dragom

ADRIANU DUNDARA                      

Supruga LOREDANA, sin HERBERT, kćer ADRIANA sa BORISOM i unuk MARIN