POREČ

I ove godine osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi

0

Porečkim osnovnim školama – OŠ Finida i OŠ Poreč odobrena su sredstva za uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Naime, početkom srpnja Grad Poreč je kao nositelj, u suradnji s Gradom Rovinjem, kao partnerom, podnio projektni prijedlog „PUNa torba zajedništva“ na poziv Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, faza V., koji provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

 

Projektni prijedlog uspješno je prošao fazu administrativne provjere i procjene kvalitete, te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas Gradu Poreču dostavilo Odluku o financiranju. Projektnim prijedlogom osiguran je maksimalno prihvatljiv iznos sufinanciranja od bespovratnih oko 1,7 milijuna kuna, a ostatak od 15 posto sufinanciraju gradovi sukladno broju potrebnih pomoćnika u nastavi. Ukupna vrijednost projekta je 2.038.581 kuna, a financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna gradova partnera.

Ovim sredstvima osigurana su sredstva za rad ukupno 45 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koje djeluju na području gradova-osnivača Poreča i Rovinja, za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022/2023. Grad Poreč je potom, kao nositelj projekta, raspisao natječaj za zapošljavanje asistenata prema potrebama gradova, od čega 21 za porečke škole. Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

Osim za učenike s teškoćama u razvoju osnovnih škola, Grad Poreč u cijelosti financira i pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima, za ukupno 15 djece (DV Radost 5 pomoćnika, DV Paperino 2 pomoćnika i  DV 101 dalmatinac 8 pomoćnika). Za ovu je svrhu u gradskom proračunu za 2022. predviđeno ukupno 523.220 kuna. Asistenti u vrtićima financiraju se isključivo sredstvima iz gradskog proračuna i ne postoje ostali izvori financiranja, kao što je to predviđeno za učenike osnovnih škola, priopćeno je iz Grada Poreča.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA