Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa:

Jeromela može obavljati poslove dok se novi djelatnik uhodava

0
Ivan Jeromela
Ivan Jeromela

Načelnik Gračišća Ivan Jeromela, koji tu dužnost odrađuje volonterski ponovno je bio jedna od tema sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Naime, nakon što su ustvrdili da bi se trebao izuzeti iz odlučivanja o Usluzi odvodnja, sada su se bavili okolnošću upoznavanja novog djelatnika s projektom.

Temeljem zahtjeva dužnosnika Ivana Jeromele, općinskog načelnika Općine Gračišće, za davanjem mišljenja Povjerenstva, na sjednici 24. studenoga dano je slijedeće mišljenje:

 

"Ivan Jeromela, načelnik Gračišća, može za vrijeme profesionalnog obnašanja navedene dužnosti u prijelaznom razdoblju upoznavanja novog djelatnika s provedbom projekta Europske unije - studija vodoopskrbe i odvodnje Pazin, koji provodi trgovačko društvo Usluga odvodnja, 8 sati tjedno obavljati poslove u okviru ovog projekta, jer se ne radi o redovitom i stalnom obavljanju poslova u smislu članka 13. stavka 2. ZSSI-a. Sukladno članku 8. stavku 2. ZSSI-a, dužnosnik je obvezan u izvješću o imovinskom stanju koje se podnosi Povjerenstvu povodom promjene, prijaviti prihode stečene od obavljanja djelatnosti iz točke I. izreke, kao i navesti okolnost profesionalnog obnašanja dužnosti općinskog načelnika Općine Gračišće te podatke o plaći koju za to prima, ali i sve promjene vezane za radno-pravni status i visinu plaće u trgovačkom društvu Usluga odvodnja, istekom godine u kojoj je do navedenih promjena došlo", piše u Mišljenju povjerenstva nedavno objavljenom nam stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa