Prapovijesni lovci u Istri

Arheolozi istražuju lokacije kod Marčane i u Limskom zaljevu

0

U sklopu projekta Hrvatske Zaklade za Znanost „Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA)“ trenutno se provode arheološka istraživana dva prapovijesna lokaliteta na području Istre: Ljubićeve pećine pokraj Marčane te Abri Kontija 002 u Limskom zaljevu.

Glavni ciljevi projekta usmjereni su na bolje razumijevanje obrazaca ponašanja ljudskih skupina lovaca-skupljača u razdoblju gornjeg paleolitika. U interdisciplinarnim istraživanjima koja se provode u sklopu ovog projekta ukljućeno je čak 15 znanstvenika iz 5 zemalja, a u ovogodišnjim terenskim istraživanjima uz Darka Komšu (Arheološki Muzej Istre) sudjeluju i voditelj projekta Ivor Janković (Institut za Antropologiju), James Ahern (Sveučilište u Wyomingu, SAD), Rory Becker (Sveučilište Istočnog Oregona, SAD), Katarina Gerometta (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), Dario Maršanić (Arheološki muzej Istre) i arheologinja Lia Vidas.

 

Tijekom istraživanja otkriveni su mnogi vrijedni nalazi iz različitih prapovijesnih razdoblja (brončanog doba i neolitika, a od posebnog interesa za projekt su nalazi koji pripadaju kasnom glacijalu, odnosno razdoblju gornjeg paleolitika). Također, tijekom istraživanja uzimaju se uzorci za određivanje starosti nalaza i slojeva, uzorci za geoarheološke i geofizikalne analize, uzorci sedimenta za analize drevne DNA kao i mnogi drugi podaci.

Ovim istraživanjima, nakon znanstvene obrade nalaza, fundus Arheološkog Muzeja Istre postat će bogatiji za mnoge vrijedne nalaze i spoznaje o prapovijesti Istre.

 

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHINJSKI/A RADNIK/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

NOĆNI/A RECEPCIONAR/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KOZMETIČAR/KA - WELLNESS TERAPEUT/KINJA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

ANIMATOR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA