Novogradnja i rekonstrukcija odvodnje Novigrad Brtonigla

0

U Gradskoj loži Grada Novigrada, u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad“ 3. svibnja potpisan je ugovor o radovima, točnije - „Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla“

Vrijednost predmetnog ugovora iznosi 54.900.068,88 kn bez poreza na dodanu vrijednost (68.625.086,10 kn s PDV-om). Ugovor su, u nazočnosti gradonačelnika Novigrada Antea Milosa i načelnika općine Brtonigla Paola Klarića, potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o. kao predstavnik investitora te Martin Gosenca, predsjednik Uprave CGP d.d. iz Novog Mesta kao predstavnik izvođača radova

Potpisani ugovor predviđa izgradnju glavnih transportnih kolektora, proširenje sustava odvodnje u naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje. Ugovoreni radovi se mogu načelno podijeliti u 3 cjeline:

Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri grada Novigrada u duljini 2450 metara, a obzirom da je postojeći zastarjeli sustav odvodnje mješovitog tipa, predviđena je izgradnja i oborinske kanaliazcije u duljini 1285 m čime se dobiva potpuno razdjelni sustav odvodnje u starogradskoj jezgri. Predviđena je i rekonstrukcija vodovodne mreže u duljini 1261 metara čime se u konačnici dobiva u potpunosti nova podzemna infrastruktura u starogradskoj jezgri grada Novigrada.

Izgradnja glavnog kolektora Brtonigla-Fiorini u duljini 3627 metara, čime se sustav Brtonigla spaja na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. Nakon izgradnje kolektora predviđeno je uklanjanje postojećeg UPOV-a Brtonigla

Izgradnja glavnog kolektora Nova Vas – Fiorini u duljini 4935 sa 2 (dvije) crpne stanice, čime se sustav Nova Vas spaja na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. Nakon izgradnje kolektora je također predviđeno uklanjanje postojećeg UPOV-a Nova Vas

Osim gore navedenih glavnih cjelina radova, predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Stancija Bružada i Vele Brajde (Ronko) u ukupnoj duljini 1295 metara te rekonstrukcija 3 (tri) crpne stanice i 3 (tri) havarijska ispusta ukupne duljine 1562 metara, koja se u podmorskom dijelu produžuju na 500 metara. Predviđeno trajanje radova iznosi nešto više od 3 (tri) godine, točnije 37 mjeseci. 

Od ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 54.900.068,88 kn bez PDV-a, iznos od 50.217.924,91 kn bez PDV-a odnosi se na dio pod EU projektom, dok preostali iznos financira Grad Novigrad radi izgradnje oborinske kanalizacije i vodovoda u starogradskoj jezgri u svrhu cjelovitog rješavanja rekonstrukcije podzemnih instalacija.

 

Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kn od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o..

Prilikom potpisivanja Ugovora, član Uprave 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Reuf Šerbečić napomenuo je da je ovo već četvrti Ugovor na Projektu Aglomeracije te je uzvanicima opisao planirane radove u sklopu Projekta na području Novigrada, odnosno općine Brtonigla. Također, zahvalio se svima na sudjelovanju, uz napomenu da će radovi započeti u listopadu, a prethodno vrijeme iskoristiti će se za pripremne aktivnosti. Gradonačelnik Novigrada, Anteo Milos izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je riječ o povijesnom ugovoru za grad Novigrad, ali i da je riječ o najtežem projektu koji je od iznimne važnosti za područje grada Novigrada. Istaknuo je da je cilj projekta očuvanje mora, jer ovaj kraj od mora živi stoljećima. U konačnici, riječ je o projektu koji će zadirati u svaku ulicu i utjecati će na život svakog građanina grada. Načelnik Brtonigle, Paolo Klarić naveo je da će ovim projektom općina Brtonigla u budućnosti postati ekološka općina i na taj način stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj općine Brtonigla. 

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

VANJSKI RADNIK/VANJSKA RADNICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

SPREMAČ/SPREMAČICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHINJSKI RADNIK/RADNICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BLAGAJNIK/BLAGAJNICA -PRODAVAČ/PRODAVAČICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA