Grad Poreč sufinancira prijevoz srednjoškolcima

0
Fotoilustracija
Fotoilustracija

Gradonačelnik Grada Poreča 25. rujna donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje pet kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu: preslika osobne iskaznice učenika,   preslike osobnih iskaznica roditelja,  preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika s jasno čitljivim IBAN-om,  potvrda škole o upisu (original) i dokaz o nastalom trošku (račun prijevoznika). Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje. Rok za podnošenje zahtjeva je  16. listopada. Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

GRAĐEVINSKI/A POSLOVOĐA/TKINJA

Do: 30.09.2020.

BUZET, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/KONOBARICA U RESTORANU

Do: 30.09.2020.

CEROVLJE, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI/A DIMNJAČAR/KA

Do: 30.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Do: 10.10.2020.

UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA