javno savjetovanje

Incijativa Volim Pulu: 'Ako se koncesije ne planiraju, ne treba ni Plan'

0

Našem je portalu stiglo priopćenje Inicijative Volim Pulu pod nazivom "Lažiranje ishoda savjetovanja o Planu davanja koncesija na pulske plaže i Bunarinu", povodom objavljenog Izvješća  o provedenom javnom savjetovanju. Prenosimo ga u nastavku:

"Već su prošle godine Puljani i Puljanke jasno rekli da svoje pravo na slobodan i neograničen pristup plažama smatraju neprikosnovenim. Grad Pula želi im to pravo ograničiti. Kako nije napravljena studija opravdanosti davanja koncesija iz koje bi se pojasnio javni interes, tu se namjeru treba tumačiti i kao igranje u korist krupnog kapitala i klijentelističkih interesa. U nečijem interesu mora biti kad već nije javni. Sve to jako podsjeća na skandal s adventskim štandovima u Zagrebu. Osim toga, sustav predložen trogodišnjim planom davanja najljepših pulskih gradskih plaža u koncesiju jako se približava pravu vlasništva, s obzirom na ekstremno duge rokove predviđene za koncesije.

Javno savjetovanje o Planu davanja koncesija za 2020. okončano je 10.12.2019. Inicijativa Volim Pulu zamolila je građane da svoje primjedbe u kopiji šalju i na e-mail adresu Inicijative. Na adresu Inicijative stiglo je 123 e-maila, od kojih mnogi  imaju više potpisnika. Osim toga, građani su potpise protivljenja Planu davanja koncesija prikupljali i putem klasičnih potpisnih lista, budući da dobar dio građana nema pristup ili potrebnu vještinu da primjedbe šalje elektroničkim putem, a broj prikupljenih potpisa objavit će krajem tjedna.

Grad Pula objavio je Izvješće o provedenom savjetovanju u kojem je naveo da su zaprimili samo 42 primjedbe, premda ima daleko više potpisnica/ka. Brojati pristigle e-mailove, a ne potpisane građane jedan je od načina na koji Grad želi umanjiti snagu protivljenja Puležanki i Puležana. Protivljenja koje je, prema pristigim primjedbama, jednoglasno. Veća laž, međutim, odnosi se na skrivanje točnog broja pristiglih primjedbi. Mnogo je građana koji nisu navedeni u Izvještaju, a poslali su svoje primjedbe. Samo od primjedbi koje su u kopiji građani poslali Inicijativi u Izvještaju o provedenom savjetovanju nedostaje ih osamdeset i jedna. Ne zna se broj primjedbi koje nisu ušle u Izvješće, a nisu u kopiji dostavljene i Inicijativi. Mnogi od njih javili su nam se naknadno negodujući jer svoje primjedbe nisu našli u Izvještaju o provedenom savjetovanju.

Nije prvi put da Grad Pula falsificira izvješća o provedenim savjetovanjima. Zelena Istra je u prosincu iz istog razloga u slučaju jednog drugog savjetovanja prijavila Grad Pulu Povjereniku za informiranje. I u ovom će slučaju zbog lažiranja ishoda savjetovanja biti upućena prijava Povjereniku sa zahtjevom za poništenje savjetovanja ukoliko se Izvješće ne dopuni svim pristiglim primjedbama. Upozorit ćemo i na to da na mnoga pitanja građana nije odgovoreno. Nadležni gradski Odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu odgovorio je na sve primjedbe i pitanja istim odgovorom “ne prihvaća se” s istim obrazloženjem - 42 puta.

Tako su građani ostali uskraćeni za odgovore na brojna konkretna pitanja koja su postavili, poput: “Nije mi jasno zašto treba dati plaže u koncesiju, a pri tom se one trenutno obnavljaju našim novcem.”; “Prihod Grada Pule od koncesija na ovim lokacijama bit će manji od dosadašnjeg prihoda temeljem dosad izdavanih koncesijskih odobrenja, zar ne? Grad Pula kao da planira pomalo sve pulske plaže dati u koncesiju. A to se ne bi smjelo činiti bez javnog izlaganja razloga za to...”. Na brojne komentare tipa “Protivim se privatizaciji plaža!” Grad je odgovorio da zakon nameće obavezu izrade Plan davanja koncesija - što nije istina.

Ako se koncesije ne planiraju, kao što predlažu građani, ne treba ni Plan davanja koncesija. Grad na sve primjedbe odgovara kako će se o “svakom konkretnom prijedlogu” koncesije svi zainteresirani moći izjasniti (ponašajući se kao da ne znamo da u SVIM slučajevima javnih rasprava sve primjedbe građana odbijaju). Ono što građani poručuju u ovom savjetovanju je da se ne žele izjašnjavati o “konkretnim prijedlozima”: “Sve u nadi da do javnih rasprava nikada neće ni doći jer građani ne žele koncesije pa rasprave po tome pitanju nisu niti potrebne!”; “Smatram da pulske plaže trebaju ostati gradske i građanske, a ne poluprivatne i bez nadzora. Definitivno smatram da ih treba urediti novcem iz proračuna te i sav prihod vratiti u proračun. Ne dolazi u obzir nikakva koncesija. Plaže pripadaju gradu i građanima u svakom smislu. Bez ograda, zabrana prilaska i ostalih smicalica. Unapređenje ponude možete i sami smisliti, imate stručne ljude u uredu namijenjen tome. Ili nemate? Ako nemate, otpustite ih. Pozovite građane, studente arhitekture, umjetnike i sve koji žele dati prijedloge uređenja.”

Koristimo ovu priliku da još jednom ponovimo kako je neodgovorno i nerazumno donositi plan davanja koncesija bez prethodno izrađene studije opravdanosti davanja koncesija. Studijom opravdanosti trebalo bi razmotriti društvene učinke davanja u koncesiju svih plaža koje su navedene u trogodišnjem planu davanja koncesija, koji uključuje i sve plaže na Zlatnim stijenama i sve plaže na Verudeli. U studiji opravdanosti davanja koncesije obrazlaže se javni interes, svrha i cilj koncesije, utjecaj na okoliš i zaštitu prirode, kao i financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, proračun Županije i proračun Grada Pule. Gradu Puli pripala bi, planom Grada, samo trećina prihoda! Studija opravdanosti mora sadržavati i usporednu analizu predloženog i dosadašnjeg načina korištenja lokacija, kako bi se mogla procijeniti opravdanost koncesija. Grad Pula je već najavio da planira koncesije na zahtjev odnosno "kada se javi zainteresirani koncesionar". To omogućava čl. 39. Zakona o koncesijama: "Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra može se iznimno dati neposredno na zahtjev gospodarskog subjekta".  U tom slučaju će se izraditi "analiza opravdanosti" na temelju podataka koje će plasirati zainteresirani koncesionar i kojoj će jedina svrha biti da tu koncesiju i opravda. Vidjeli smo kako to funkcionira u slučaju analize opravdanosti za 20-godišnju koncesiju za ski-lift u uvali Valovine", navodi se u priopćenju Inicijative Volim Pulu, koje potpisuje Dušica Radojčić.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

GRAĐEVINSKI/A POSLOVOĐA/TKINJA

Do: 30.09.2020.

BUZET, ISTARSKA ŽUPANIJA

ARMIRAČ/ICA

Do: 30.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI/A DIMNJAČAR/KA

Do: 30.09.2020.

PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Do: 10.10.2020.

UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA