Općinski sud u Pazinu predložio je Vrhovnom sudu nešto jako važno

0
Vrhovni sud (foto: www.vsrh.hr)
Vrhovni sud (foto: www.vsrh.hr)

"Vrhovni sud Republike Hrvatske zaprimio je 15. listopada 2019. prijedlog Općinskog suda u Pazinu za rješavanje pravnog pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava radi zauzimanja shvaćanja o tom pitanju. Dana 24. listopada 2019. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražio je od predsjednika svih prvostupanjskih sudova da ga obavijeste jesu li, i u kojem broju, pred tim sudovima pokrenuti takvi sporovi. Prijedlog je objavljen na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova", priopćio je Vrhovni sud. Prijedlog, kojeg je uputio sudac Emanuel Radolović, tiče se sporazuma o konverziji kredita a možete ga pronaći ovdje.

Suca Radolovića zanima je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.

"Na taj način, po prvi put od stupanja na snagu Novele Zakona o parničnom postupku, dakle od 1. rujna 2019., omogućeno je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da u okviru oglednog postupka, unaprijed, zauzme pravno shvaćanje o pitanju koje je od odlučnog značenja za veći broj tužbi koje su u većem broju predmeta podnesene prvostupanjskim sudovima ili se njihovo podnošenje očekuje. Ogledni postupak je unesen u Zakon o parničnom postupku kako bi omogućio Vrhovnom sudu Republike Hrvatske ujednačavati sudsku praksu. Ujedno, postupci pred nižestupanjskim sudovima će se brže i lakše rješavati, čime će se osim veće pravne sigurnosti postići brže i jeftinije sudovanje.", priopćio je Vrhovni sud.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa