Pula uklanja barijere za osobe s invaliditetom

0
Polegnuti rubnjaci
Polegnuti rubnjaci

U suradnji s predstavnicima udruga i društava osoba sa tjelesnim invaliditetom, Grad Pula nastavlja s aktivnostima kojima se povećava kvaliteta življenja osoba smanjenje pokretljivosti. Nakon što su prilagođeni rubnjaci u Ulici 119. brigade, zatim u Marulićevoj/Balotinoj ulici, aktivnosti prilagodbe rubnjaka, odnosno izvedba polegnutih rubnjaka izvršena je i na Punti u Šijani i to u Flavijevskoj ulici, Ulici Dinka Trinaestića, te Tršćanskoj u sklopu sanacije nogostupa. Isto tako u tijeku su radovi sanacije kolničke konstrukcije u Rovinjskoj u sklopu kojih će se u toj ulici na raskrižju s Marulićevom ulicom također izvesti polegnuti rubnjaci. Aktivnosti su to koje će se nastaviti izvoditi i dalje, sukladno potrebama i mogućnostima, kao što će se nastaviti voditi računa da se i u ostalim segmentima izgradnje ili rekonstrukcije kojih je investitor Grad, te potreba kod dodjele postojećih građevina, vodi računa da se maksimalno prilagode osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

„Briga o potrebama osoba sa smanjenom pokretljivosti jedan je od ključnih prioriteta Grada Pule stoga težimo povećati dostupnost svih sadržaja čime i kvalitetu života osobama smanjene pokretljivosti u gradu Puli“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Na prometnicama koje se rekonstruiraju izvode se rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, diljem grada osigurana su parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, uređene su plaže za njihove potrebe kao što je to primjerice plaža na Hidrobazi i kupalište Valkane. Također, prilagođeni su i autobusi javnog gradskog prijevoza Pulaprometa, na način da su opremljeni rampama radi lakšeg ulaska u autobuse, a u svakom autobusu je na sredini autobusa predviđeno posebno opremljeno mjesto za siguran prijevoz osoba s invaliditetom (sa sigurnosnim pojasom). Osim navedenog svi autobusi imaju i mogućnost tzk. „kneelinga“ tj. bočnog nagiba cijelog autobusa na autobusnom stajalištu radi lakšeg ulaska ili izlaska osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Nadalje, prilagođene su i gradske ustanove u kulturi kojih je Grad Pula osnivač. Posebno se vodi računa  i o pristupačnosti predškolskih i školskih ustanova u kontekstu kojemu se može navesti prilagođeni dječji vrtići  Centar, Zvjezdice, Veli Vrh, Loptice, Padulj, Izvor, Veruda, Monte Zaro i drugi kao i osnovne škole Tone Peruška (sanitarni čvor), Šijana (vertikalno podiznu platformu i sanitarni čvor), Kaštanjer (na ulazu rampu i sanitarni čvor), Stoja (lift i sanitarni čvor), te Veruda, Vidikovac i Veli Vrh u potpunosti prilagođeni.

Spomenimo i pomoć Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola koja je potpuno prilagođena za pristup i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti što sve doprinosi poboljšanju uvjeta i kvaliteti radnog okruženja zaposlenih u radionici. Osim ustupanja, bez naknade, poslovnog prostora te oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, Grad Pula Zaštitnoj radionici potporu pruža i kroz izdvajanja iz proračuna.  Kao društveno odgovorna javna uprava na ovakav način nastoji dodatno potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom kako bi se ublažile posljedice socijalne isključenosti i poboljšao njihov status u društvu.

Grad Pula ima izrazito kvalitetnu suradnju i podrška je cijelom nizu udruga koje skrbe o onima kojima je pomoć najpotrebnija a tu svakako spadaju i udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, gdje se zajedničkom suradnjom provode brojni projekti koji doprinose povećanju kvalitete života. Grada Pula uvijek je otvoren za nove ideje i inicijative koje će omogućiti još veću socijalizaciju, mobilnost i neovisnost osoba sa smanjenom pokretljivosti.

Valja napomenuti da je Grad Pula uključen u mrežu hrvatskih zdravih gradova te kroz programe javnih potreba financira rad više desetaka udruga socijalne problematike, udruge  osoba s poteškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom.  Udrugama su primjerice, ustupljeni gradski prostori na korištenje po minimalnom iznosu od jedne kune po metru kvadratnom te se konstantno, sukladno mogućnostima,  radi na zadovoljavanju njihovih interesa.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

VOZAČ/VOZAČICA TRANSFERA / TRANSFER DRIVER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

SOBAR / SOBARICA - ROOM MAID

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI KUHAR/ ICA - ASSISTANT COOK

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / ICA

Do: 30.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA