Istrani drugi po kreditima u švicarcima: sada mogu tužiti banke

0
Nives Grgić Bažon, odvjetnica iz Labina s uredom u Puli
Nives Grgić Bažon, odvjetnica iz Labina s uredom u Puli

Ovih dana svjedočimo presudi koja bi mogla vratiti osmijeh na lica građanima koji su proteklih godina bili u nevjerici zbog svojih kredita podignutih uz valutnu klauzulu u CHF.

Naime, udruga Franak izvijestila je kako, prema presudi Vrhovnog suda RH, više od 50 tisuća građana, korisnika kredita u CHF, koji su svoje kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u EUR imaju pravo na tužbu protiv banaka, te ukoliko se sudskim vještačenjem dokaže i pravo na povrat preplaćenog iznosa kredita.

U svojoj odluci Vrhovni je sud naveo kako „sama činjenica da su stranke sklopile dodatak ugovoru o kreditu (konverzija uz valutnu klauzulu u EUR) kojim su se odredbe iz ugovora o namjenskom kreditu izmijenile u pogledu valutne obveze, kamatne stope i iznosa preostale neotplaćene glavnice kredita- ne znači da su korisnici izgubili pravni interes za utvrđenjem da su pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne“.

Sud je dalje utvrdio da „ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kada uzrok ništetnosti naknadno nestane“.

Važno je napomenuti kako ova odluka nije obvezujuća za nižestupanjske sudove u drugim pokrenutim postupcima, međutim, za očekivati je da će nižestupanjski sudovi u ovakvim predmetima donositi odluke koje će biti u skladu sa zauzetim stavom Vrhovnog suda.

Za mišljenje i pravno tumačenje navedene odluke upitali smo pulsku odvjetnicu Nives Grgić Bažon.

„U posljednjoj odluci vezanoj za kredite podignute u CHF valuti Vrhovni je sud zauzeo stav da svi korisnici kredita koji su napravili konverziju iz CHF u EUR i prihvatili nove uvjete banke imaju pravni interes za pokretanje postupka protiv banaka“

* Mogu li korisnici konvertiranih kredita očekivati presudu u svoju korist?
„Svi korisnici kredita mogu pokrenuti parnični postupak protiv banke i utvrđivati ništetnost pojedinih odredbi ugovora, a sud će u konačnici, nakon provedenog postupka i provedenog financijskog vještačenja, utvrditi je li tužba osnovana i hoće li banka morati korisniku izvršiti isplatu preplaćenog iznosa“, rekla nam je odvjetnica Nives Grgić Bažon.

Rok za podnošenje tužbe protiv banke uskoro ističe budući da je presuda po tužbi u tzv. kolektivnom sporu u slučaju Franak postala pravomoćna 13. lipnja 2014. godine, što znači da vremena za pokretanje sudskog postupka imamo do 13. lipnja 2019. godine, napominje Grgić Bažon. (Tekst: Nenad Čakić, foto: Roberto Matković)

U Istri svaki peti kredit u CHF

Gledajući valutnu strukturu kredita po županijama najveći udio kredita vezanih uz CHF bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i to 22,6 %, dok su Istrijani na drugom mjestu sa udjelom od 19,6% od ukupno podignutih kredita.

Navedene brojke rezultat su istraživanja koje su prije par godina u svom znanstvenom radu proveli Jakša Krišto i Branka Tuškan pri HNB-u.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

SOBAR / SOBARICA - ROOM MAID

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

RECEPCIONAR/ RECEPCIONARKA - RECEPCIONIST

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / ICA - COOK

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI RADNIK/ICA U KUHINJI

Do: 30.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA