Vijećnik Zennaro: 'Treba se naplaćivati stvarna količina otpada'

0

"Kroz osobni primjer, volio bih predočiti koliko su građani oštećeni povećanjem cijena usluge odvoza otpada. Moja majka je starica koja živi od mirovine u iznosu od 2500 kuna. Do nedavno je cijena te usluge za nju iznosila 23 kune mjesečno. Ta je cijena sada gotovo upeterostručena te iznosi 103 kune mjesečno. Takva sudbina sada snalazi gotovo sve građane Poreča, što će izrazito osjetiti obični radnici, a još više umirovljenici. Doduše, namjerno su i svjesno kupili najskuplju opremu za zbrinjavanja otpada jer je tako i njihova provizija postala veća. Smatram da bi bilo korisnije deponirati sav taj otpad od političara što su nam ovo priredili i odvesti  ih negdje na reciklažu da se vrate kao bolji i pošteniji ljudi.", rekao je nezavisni porečki vijećnik Maurizzio Zennaro na konferenciji za novinare.

Motiv sazivanja tiskovne konferencije, kako je rekao, "je primjena nezakonitog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Poreštine. Motivacija je osnažena i zbog  dosljednog neodgovaranja porečkog gradonačelnika na jednostavno vijećničko pitanje koje sam postavio na 20. sjednici Gradskoga vijeća."

"Sporna Odluka o cijenama prikupljanja otpada je jednoglasno prihvaćena od predstavničkog tijela građana na 8. sjednici Gradskoga vijeća (31.1. 2018.), isključivo iz razloga što stručne službe nisu vijećnike upoznale sa najvažnijim dijelovima zakonske uredbe. Ta zakonska uredba vrlo jasno govori da građani trebaju biti poticani te naglašava kako se treba naplaćivati stvarna količina otpada. Stoga, smatram da su svi oporbeni vijećnici nedovoljno informirani, obmanuti i prevareni, a samim time i građani. IDS –ovi vijećnici ionako ne glasaju po svojoj savjesti, ali i ne razumiju problem. Oni poput programiranih robota podižu ruke bez da uopće znaju za što glasaju.", kazao je.

"Enormno poskupljenje zbrinjavanja otpada za domaćinstva nisu mogli predvidjeti ni građani jer, tijekom isključivo internetskog savjetovanja s javnošću koje je trajalo od 19. 12. 2017. do 19.1. 2018. , nije pristigla ni jedna primjedba građana dok smo sada prepuni primjedbi, što nam ukazuje na to da je savjetovanje s građanima lažirano s ciljem službenog zadovoljavanja pravne forme. Da nije bilo tako, zar se ne bi građani bili pobunili zbog višestrukog povećanja cijene zbrinjavanja otpada? Čini se da sada više nije samo otpad zbrinut već i džepovi pojedinih ključnih IDS – ovaca.", poručio je.

"Gradonačelnik je na 20. sjednici Gradskoga vijeća izbjegao odgovoriti na jednostavno pitanje: „Jeste li u ime gradske izvršne vlasti te sukladno zakonskim odredbama i Uredbi vlade RH o gospodarenju  komunalnim otpadom ( čl. 19. stv. 3) provjerili da je prijedlog novog cjenika  sukladan Zakonu, Uredbi vlade RH i Odluci i da su predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklirani komunalni i ostali otpad … ? Umjesto da je gradonačelnik odgovorio, predsjednik Gradskog vijeća je preletio pogledom po vijećnici te namignuo djelatnici Usluge d.o.o. , nakon čega je ona istupila s birokratskim odgovorom.", smatra Zennaro.

"Gradonačelnikovo izbjegavanje odgovora na postavljeno pitanje neizbježno ulijeva dodatnu sumnju u cijeli postupak, kao i na zakonitost donošenja sporne Odluke. Gradonačelnik je, prije izdavanja suglasnosti na prijedlog Odluke, trebao  provjeriti sukladnost prijedloga novog cjenika s Zakonom, Uredbom vlade RH i Odlukom i da su predložene cijene takve da potiču korisnike. On to sigurno nije učinio jer je novi cjenik sve samo ne poticajan. Smatram da je Odluka o novom cjeniku javnih usluga nezakonita iz sljedećih razloga: Gradsko vijeće nije donijelo Odluku o visini cijeni minimalne usluge bez čega „Usluga“ d.o.o. nije mogla donijeti cjenik te je iz tog razloga cjenik nezakonit i trebaju ga povući, ponoviti cijeli postupak, ali ovog puta poštujući Zakon i omogućiti Gradskom vijeću da donaša odluke u skladu sa Zakonom. Isto tako u cijeli postupak, putem javnih rasprava, uključiti i građane. Obzirom da se naplaćuje pražnjenje i praznih kontejnera, nije zadovoljen osnovni cilj zakona, a to je da građanin plaća uslugu po stvarnoj količini otpada.", mišljenja je porečki nezavisni vijećnik.

"Udruga Zajedno -Insieme najavljuje da će organizirati Javne rasprave s građanima kako bi ih informirali o tome kako su prevareni i kako bi im pomogli da smanje iznose računa koji im od nedavno stižu, a koji su napad na niska primanja građana, pogotovo umirovljenika. Pozivamo građane da nam se pridruže u slijedećim zahtjevima: da se poništi postojeći cjenik, da se krene u novi postupak određivanja cijena, da se građanima izvrši povrat preplaćenog, da nova cijena bude poticajna u cilju smanjenja miješanog otpada na način da građanin odredi volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika", izjavio je Maurizio Zennaro, nezavisni vijećnik Grada Poreča.

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa