IDS, SDP i Bošnjaci kazneno prijavljeni zbog koaliranja

3
Istarski demokratski sabor i Bošnjačke asocijacije gradova Buzeta, Labina i Poreča potpisali su Sporazum o podršci i suradnji na parlamentarnim izborima
Istarski demokratski sabor i Bošnjačke asocijacije gradova Buzeta, Labina i Poreča potpisali su Sporazum o podršci i suradnji na parlamentarnim izborima

Protiv IDS-a, SDP-a, Saveza bošnjačkih nacionalnih asocijacija Hrvatske te čitavog niza osoba "grupa anonimnih građana" podnijela je kaznenu prijavu zbog sklapanja koalicija između udruga i političkih stranaka, budući da je time, kako pišu, došlo do povrede ravnopravnosti. Prijava, u kojoj se kao datum pisanja navodi 14. siječanj u Puli, naslovljena je na Uskok i Ministarstvo uprave, kao i medije. U Ministarstvu uprave rekli su nam da su zaprimili prijavu 24. siječnja no da nisu nadležni postupati po njoj, dok su nam iz Uskoka odgovorili da ne potvrđuju primitak kaznenih prijava. 

U prijavi dostavljenoj našoj redakciji navodi se da "Zakon u članku 125. jasno kaže da: Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine."

Što je stranka, a što udruga?

"Postupanje svih osumnjičenih osoba jasno pokazuje prekoračenje ovlasti i udruživanje u svrhu počinjenja kaznenog djela. Naime, na parlamentarnim izborima 2015. godine, na lokalnim izborima 2017. godine i na mnogim drugim izborima u međuvremenu Istarski demokratski sabor (IDS) i raznorazne bošnjačke asocijacije kao i vijeća nacionalnih manjina, javno sklapaju predizborne koalicije, dijele mjesta na listama i slijedom toga ostvaruju postizborni politički utjecaj.", navode anonimni autori ili autor prijave.

"Kad bi se radilo o političkim strankama u skladu sa Zakonom o političkim strankama, ništa ne bi bilo sporno. No, Zakon o političkim strankama jasno navodi da su političke stranke svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskog višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, one su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. Njihovo je djelovanje javne i one ne mogu osnivati svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, oružanim snagama, policiji i drugim pravnim osobama. Dakle, jedini pravni oblik političke organizacije u Republici Hrvatskoj je politička stranka." ističe se u prijavi.

S druge strane, "udruga je prema Zakonu o udrugama svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba  koje se, radi zaštite njihovih probitaka  ili  zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja ili ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja."

"Djelovanje udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da udruge slobodno sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražavanju svoja stajališta, mišljenja i poduzimanju inicijative o pitanjima od njihova interesa. Dakle, ne i političkog udruživanja i sudjelovanja na izborima.", piše u prijavi poslanoj našem portalu.

"Treći dionik ove monstruozne koalicije je predstavnik/vijeće nacionalne manjine. Naime, prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Dakle, radi se o instituciji, tijelu koje je posebno birano po ustavnom zakonu, ono predstavlja  SVE pripadnike pojedine nacionalne manjine i ono se ne može udruživati s pojedinom političkom strankom!?!", kaže se u prijavi.

"Iz dokumentacije vidljive na internetu jasno je da je Savez bošnjačkih nacionalnih asocijacija Hrvatske udruga, da postoje političke stranke koje su osnovane s ciljem brige o pravima Bošnjaka, da u listopadu 2015. godine Istarski demokratski sabor i Bošnjačka asocijacija gradova Buzeta, Labina i Poreča potpisuju Sporazum o podršci i suradnji na parlamentarnim izborima 2015, te da na lokalnim izborima 2017. godine IDS i SDP u Kršanu potpisuju sporazum o suradnji na izborima s predsjednikom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine?!?", piše u prijavi, čije interpunkcijske znakove ostavljamo netaknutima u uredničkoj obradi

"Na lokalnim izborima 2017. godine IDS u Buzetu potpisuje sporazum o suradnji na izborima s udrugama Nacionalna zajednica Bošnjaka Grada Buzeta i Maticom umirovljenika Hrvatske udruga Buzet?!? Na lokalnim izborima 2017. godine IDS u Raši potpisuje sporazum o suradnji na izborima s predsjednikom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine?!? Na lokalnim izborima 2017. godine IDS u Poreču potpisuje sporazum o suradnji na izborima s predsjednicima vijeća albanske i bošnjačke nacionalne manjine?!? Na županijskim izborima 2017. godine IDS potpisuje sporazum o suradnji na izborima s predsjednikom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine za Istarsku županiju.", piše u prijavi.

Reakcije pojedinih Bošnjaka

"Nevjerojatno je da je uopće moguće ovako javno dogovarati politički angažman (i posljedičnu podjelu „fotelja“, radnih mjesta, poslova na natječaju i svega ostalog što se u Istri uredno događa i to tako što se udruga uključuje u političku utakmicu?!? Zakon o lokalnim izborima: Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista i kandidata od strane ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači. Pravo predlaganja kandidacijskih lista i kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Dakle, nigdje nije predviđeno uključivanje drugih organizacija u izborni proces, radi se o izravnom kršenju izbornih propisa. Dalje, članak 33. Zakona o lokalnim izborima, sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi (u daljnjem tekstu: sudionici). Nigdje se ne spominju udruge ni tijela nacionalne manjine?!?", navodi se u prijavi.

"Na koncu, predlažemo da se provjere svi njihovi koalicijski sporazumi u kojima će se vidjeti dogovaranje mjesta na izbornim listama, podjela fotelja u nadzornim i drugim odborima (naknade za „zaslužne“), podjela javnog novca za rad i ostalo, kao i veliki broj neizravnih pogodnosti za pojedine visokopozicionirane članove (poslovi, radovi, usluge itd.) Iz svega navedenog. Bjelodano je da se u predmetnom slučaju radi o nezakonitom predizbornom udruživanju u kojem udruge protuzakonito postaju čimbenici izborne utakmice i u kojem se ujedno instrumentaliziraju pripadnici nacionalnih manjina radi političkih i financijskih probitaka pojedinaca. Jednako tako, instrumentalizira se uloga predstavnika/vijeća nacionalnih manjina kroz izbornu utakmicu kojoj to po posebnom zakonu izabrano tijelo ne pripada.", piše u prijavi.

"A po reakcijama pojedinih Bošnjaka vidljivo je na koji se način kroz nezakoniti oblik udruživanja manipuliralo izbornim rezultatima. Zaključno, nesporno je da se radi o protuzakonitom postupanju u kojem je na temelju razlike ili pripadnosti dana drugome povlastica ili pogodnost, jer blagodat povlastica uživaju samo pripadnici nacionalne manjine koji su podržali političku stranku u njezinoj političkoj utakmici odnosno samo pripadnici određene udruge umirovljenika. Kao dokaz predlažemo da se provjeri sva dokumentacija i ispitaju inkriminirani i svi ostali svjedoci koji su sudjelovali u cijelom ovom procesu. Ako će se pripadnici udruga baviti politikom, neka osnivaju političke stranke. Hoće li konačno netko reagirati na ove prljave kombinacije straha i političkog terora u Istri?", zaključuje su u prijavi.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

SERVIR / KA - SERVER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

RECEPCIONAR/ RECEPCIONARKA - RECEPCIONIST

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI KONOBAR / ICA - ASSISTANT WAITER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

VOZAČ/VOZAČICA TRANSFERA / TRANSFER DRIVER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA