Poreč sklopio ugovor za projekt 'U koraku s prirodom'

0

Grad Poreč sklopio je 9.siječnja s tvrtkom K&K promocija, odabranim ponuditeljem, ugovor za provedbu EU projekta ,,U koraku s prirodom'' u iznosu od 353.762 kuna s PDV-om. Navedeni projekt financirat će se u 85-postotnom iznosu iz natječaja Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Zaštita okoliša i održivost resursa.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave koje su temeljem spomenutog Zakona dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.

Projekt će se provoditi dvadeset mjeseci na području Grada Poreča, a ciljnu skupinu čini sam Grad, osnovne škole, dječji vrtići, te sve ostale institucije s područja obuhvata projekta. Unutar krajnjih korisnika, aktivnosti će se usmjeriti manjim segmentima stanovništva, poput djece predškolske dobi, djece školske dobi, poslovnim subjektima i stranim turistima.

U sklopu projekta provodit će se obvezne aktivnosti:

1. izrada letaka o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju; a to je ujedno i prva aktivnost koja će se početi provoditi krajem siječnja ove godine.
2. izdavanje vodiča (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju;
3. izrada plakata o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju;
4. realizacija specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom;
5. uspostavljanje web stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice jedinica lokalne samouprave sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom;
6. održavanje javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom.
7. održavanje kostimiranih igrokaza i predstava za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom;
8. izrada edukativne bojanke za djecu;
9. obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša;
10. izrada letaka za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom.

Aktivnostima će se informirati i educirati cjelokupno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom, o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Projekt će se pozitivno odraziti na gospodarstvo i društvo projektnog područja, kroz stvaranje novih poslova direktno proizašlih kroz provedbu aktivnosti projekta,smanjenje onečišćenja okoliša koje pozitivno može utjecati na gospodarstvo, zdravlje i poboljšanje kvalitete života stanovništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 378.562,50 kn s PDV-om, a sastoji se od provedbe EU projekta u iznosu 353.762,50 kuna s PDV-om i vođenja projekta u iznosu od 24.800 kuna s PDV-om.

 

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

SOBAR / SOBARICA - ROOM MAID

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHINJSKI RADNIK /ICA - KITCHEN WORKER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / ICA - COOK

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / ICA

Do: 30.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA