razgovor s tomislavom pahovićem

Načelnik Motovuna o investicijama i planovima za iduću godinu

0
Tomislav Pahović
Tomislav Pahović

S načelnikom Motovuna Tomislavom Pahovićem razgovaramo o učinjenom u protekloj godini te najvećim izazovima s kojima se susreće njegova općina.

* Kraj godine prigoda je za podvlačenje crte pod učinjenim i planiranje aktivnosti. Što bi ste izdvojili kao dostignuća Općine u 2018. godini?
- Protekla godina je bila vrlo aktivna po pitanju planiranja i pripremanja brojnih projekata. U 2018. godini od većih projekata bi svakako istaknuli izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju u Kaldir. Radi se o izgradnji zgrade čija vrijednost iznosi 590.686,95 kn s PDV-om. Općina Motovun je dio sredstava za izgradnju mrtvačnice osigurala prijavom na natječaj Ministarstva graditeljstva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini u iznosu od 130.000 kuna, dio sredstava prijavnom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 200.000 kuna, a ostatak troškova izgradnje podmiriti će se iz predviđenih proračunskih sredstava.

Druga velika investicija je izgradnja potpornog zida na samom ulazu na najveće parkiralište u starogradsku jezgru, podno drevnih motovunskih bedema. Zid je u najvišem djelu visok 15 m, a duljina mu je nešto više od 30m. Radovi su bili opsežni i dugotrajni. Pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Puli uklonilo se odron, sačuvalo staro kamenje, te pristupilo najprije armiranju i betoniranju potpornog zida, a potom i oblaganju zida starim kamenom od kojeg je zid i bio sagrađen davne 1900. godine. Vrijednost projekta je oko 350.000 kuna.

Uredilo se i novo parkiralište u podnožju Motovuna čime se povećao receptivni kapacitet za oko 200 automobila. Pripremljena je projektna dokumentacija za novi sanitarni čvor (javni wc) koji će biti izgrađen u podnožju Motovuna, a Općina Motovun je projekt izgradnje javnog sanitarnog čvora prijavila na javni poziv Ministarstva turizma, Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini. Vrijednost projekta je 250.000 kuna.

Spremna dokumentacija za obnovu trga

Pripremljena je projektna dokumentacija za sanaciju glavnog Motovunskog trga kojega smo kandidirali na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu u Ministarstvu kulture. Vrijednost projekta je 980.000 kuna. Pripremljena je projektna dokumentacija za sanaciju oborinske odvodnje gradskih zidina koju smo kandidirali na javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu u Ministarstvu kulture. Vrijednost projekta je 150.000,00 kn

U korak s modernim tehnologijama, krenuli smo u realizaciju projekta konceptualne studije, idejnog i glavnog projekta javne i dekorativne rasvjete Motovuna, s ciljem da se izgradi aktivno i kvalitetno osvjetljenje motovunskih zidina koje će biti posebna atrakcija i dodatna turistička vrijednost. Općina Motovun od svibnja 2018. godine koristi vlastiti geoinformacijski sustav za objedinjeni pregled prostornih podataka Općine - Gisportal iOpćina. Sustav je zamišljen kao preglednik svih dostupnih baza podataka, na način da se njime koriste općinske službe za svoj rad, ali i tako da svim građanima omogućava pregled najvažnijih podataka o svakoj zemljišnoj čestici u Općini Motovun.

Ponosni smo i na svoj socijalni program te brigu o najosjetljivijim i najranjivijim skupinama stanovnika Općine Motovun. Tako već 5. godinu za redom sufinanciramo produženi boravka za djecu od 1.- 4. razreda kojega pohađa 24 djece. Općina Motovun je za prošlu školsku godinu sufinancirala 50% troškova za nabavku udžbenika, za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Motovun.

U protekloj školskoj odnosno akademskoj godini Općina Motovun je stipendirala 17 učenika i 18 studenata, što je ukupno 35 stipendista. Općina Motovun je za stipendije u ovoj školskoj godini izdvojila  oko 200.000 kuna. Općina Motovun nastavlja sa praksom financijske pomoć za rođenje svakog djeteta u visini od 7.000 kuna, te smo u posljednjih godinu dana u tu svrhu izdvojila 52.000 kuna za djecu do 3. godine života.

Općina Motovun redovno sudjeluje u sponzoriranju odlazaka učenika na predstave, sufinanciranju školskih natjecanja, u sufinanciranju izleta dječjeg vrtića, te u skladu sa svojim mogućnostima vrši donacije kako Dječjem vrtiću tako i Područnoj osnovnoj školi u Motovunu. Povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana Općina Motovun je financirala prigodne poklon pakete za djecu, te poklon bonove za umirovljenike, nezaposlene, starije osobe i korisnike socijalne skrbi sa područja Općine Motovun. 

Kao što je iz upravo iznesenog vidljivo Općina Motovun je u protekloj godini za potporu mladih obitelji, obrazovanja djece, brigu za sigurnost djece, te poboljšavanje životnih uvjeta starijim, nezaposlenim i socijalno ugroženim osobama utrošila oko 500.000 kuna. Redovno se izdaje Motovunski glasnik - glasilo Općine Motovun putem kojega stanovnici budu detaljno informirani o svemu što se dešava na području naše Općine, te o svim budućim planovima.

U Motovunu se redovno održava znanstveni skup "Motovunski kolokvij" koji kroz znanstveni pristup uz renomirane i vrhunske stručnjake iz prava i povijesti raspravlja o prošlosti Motovuna, a nakon svakog "Motovunskog kolokvija" izdaje se publikacija (Zbornik) znanstvenih radova sa prošlogodišnjeg skupa.

U Motovunu koji je turistički biser središnje Istre, ujedno i najposjećenije turističko mjesto središnje Istre događaju se brojne manifestacije koje Općina Motovun organizira zajedno sa Turističkom zajednicom Općine Motovun, Udrugom Fotografa Fotovun, Udrugom Kaldir, Udrugom umirovljenika, Udrugom Off Road, Društvom naša djeca Motovun, Udrugom branitelja i brojnim drugima. Neke od Manifestacija su: Fešta od fruti, 100 milja Istre, proslava 1. maja, Utrka Off Road, brojne izložbe Udruge fotografa Fotovun kao i brojna druga događanja vezana uz fotografiju, Festival terana i tartufa, Kaldirski plac od fruti, Festival Velog Jože, Motovun film festival, Dan Općine Motovun i druge. 

U 2018. godini Općina Motovun je započela sa projektom  Doživljaj Motovuna sa čijim smo rezultatima nakon prve godine iznimno zadovoljni. Cilj projekta je omogućiti da se težište troškova upravljanja i obnove te održavanja reda i čistoće zaštićene cjeline Motovun koje je do danas isključivo na teret građanima, obrtnicima i poduzetnicima Motovuna ravnomjerno prenese i na posjetitelje Motovuna.

Radi se o projektu koji neprestano raste, koji će dobivati dodatne sadržaje i čiji je konačni cilj obuhvatiti cjelokupnu turističku ponudu Motovuna. Projekt je za Motovun iznimno važan jer je njegova svrha omogućiti stalan i stabilan izvor sredstava za investicije i razvoj.

* Koje su smjernice proračuna i najznačajnije stavke za iduću godinu?
- Smjernice Proračuna za 2019.godinu su razvojne, socijalne, usmjerene unaprjeđenju infrastrukture, te receptivnog kapaciteta posjetitelja Motovuna. Motovun kao značajno povijesno središte, danas turistički prvak središnje Istre, vapi za kvalitetno i pažljivo osmišljenom razvojnom strategijom, čija će provedba osuvremeniti i izgraditi modernu infrastrukturu kakva Motovunu treba i kojom će se istovremeno olakšati svakodnevni život žiteljima Motovuna te omogućiti puni održivi turistički promet.

Nakon desetljeća depopulacije u kojem je u nekoliko valova iseljavanja, što zbog političkih, što zbog ekonomskih, što zbog institucionalnih problema, iz Motovuna i Motovunštine iselilo nekoliko tisuća ljudi, a u okolnostima u kojima moramo učiniti apsolutno sve što možemo da zadržimo, i ako je moguće, povećamo broj stanovnika, Općina Motovun je posvećena svim mogućim i provedivim mjerama repopulacije stanovništva.

Svjesni problema kojima se brojne obitelji susreću prilikom kupnje stana, zemljišta za gradnju obiteljske kuće ili same izgradnje obiteljske kuće, Općina Motovun je pokrenula izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) naselja Divjaki s ciljem i svrhom pružanja mogućnosti gradnje obiteljskih kuća po povoljnim uvjetima i kriterijima u svrhu zadržavanja mladih osoba na području Općine Motovun, ali i privlačenju novih obitelji na područje naše Općine. Očekuje se da će plan biti spreman za donošenje u prvom dijelu 2019. godine, a po donošenju plana pristupit će se pripremi infrastrukture i nastaviti aktivnosti prema izgradnji novog stambenog naselja.

Unutar zidina imperativ stabilna internetska mreža

Pitanje izgradnje novog dječjeg vrtića je jedno od najvažnijih pitanja motovunske budućnosti. S obzirom da planirana lokacija iznad sajmišta zahtijeva dodatna velika ulaganja u infrastrukturu, od pristupne ceste pa do pitanja odvodnje oborinskih voda koje se značajno slijevaju na tom području, ali i kako je uvijek najprihvatljivije da se dječji vrtić nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole. Lokacija izgradnje je jako važna zbog mogućnosti zajedničkog korištenja igrališnih i zelenih površina od strane predškolske i školske djece, kao i zbog zajedničkog korištenja prometne i druge infrastrukture, što treba rezultirati rješenjem kojim će roditelji djece biti najzadovoljniji. Općina Motovun je u proračunu za 2019. godinu predvidjela sredstva za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na zemljištu nekadašnjeg voćnjaka uz osnovnu školu.

U proračunu za 2019. godinu predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ceste Rotonda - Kanal, dionica koja je preostala za uređenje i koja je visoko na listi naših prioriteta, a nakon toga u planu je pristupiti rekonstrukciji prometnice. Općina Motovun upravlja nerazvrstanim cestama na svojem području te namjerava učinit značajni napor da uredi ono što je propušteno napraviti u proteklih 25 godina.

Osnovni preduvjet da se otvori EU sufinanciranje je rješavanje vlasničke dokumentacije, ucrtavanje trase i cestovnog pojasa i sve što je potrebno da se cestom gospodari na način kako to zahtijeva suvremeno odgovorno upravljanje javnim resursima. U tu svrhu je naručena izrada prometne studije, koja će biti izrađena i donesena u prvom dijelu 2019. godine, a sredstva za izradu studije predviđena su u proračunu za 2019. godinu. Na temelju te studije utvrdit će se realno stanje svake pojedine nerazvrstane ceste, odredit će se prioritetne dionice za sustavno rješavanje i imovinskopravno uređivanje te će se na koncu potražiti europski kanali financiranja za obnovu i asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta Motovunštine.

Tijekom 2019. godine očekujemo provesti javni natječaj za izradu idejnog rješenja (sredstva predviđena u proračunu za 2019. godinu) nove motovunske atrakcije, izgradnje uspinjače na istočnoj padini brda. Uspinjača bi bila prijevozno rješenja kojim bi se posjetitelji uspinjali do gornjeg motovunskog groblja. Idejno rješenje treba dati nekoliko odgovora glede same izvedbe. Odgovori koje svakako želimo dobiti idejnim rješenjem jesu osmišljavanje najprihvatljivijeg stapanja prirode i tehnologije, jedinstvenog korisničkog iskustva i prepoznatljivost u širim okvirima. Nakon izrade idejnog rješenja, u realizaciju će se uključiti i Ministarstvo turizma.

Hrvatske vode su osigurale 300.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za II i III fazu kanalizacijskog sustava u Motovunu. Sa izradom projektne dokumentacije započeti će se početkom 2019. godine. Druga faza uključuje ulicu Gradiziol i Fossal dok III faza uključuje starogradsku jezgru, ulicu Borgo i Rialto.

U planu je reorganizacija i uređenje zatvorenog sustava parkiranja na cijeloj dionici od vrha brda pa do podnožja na ulazu u Motovun, tako da žitelji Motovuna imaju veću sigurnost parkiranja, a da prolazak i parkiranje posjetitelja vlastitim automobilima bude kontroliran i pravičan.

U 2019. godini planiramo urediti novo dječje igralište u Mjesnom odboru Kaldir. Sredstva za uređenje modernog i funkcionalnog dječjeg igrališta biti će osigurana iz natječaja LAG-a središnje Istre. Radi se o mjeri 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanja ili proširenja lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu  koja je sukladna mjeri 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja.

Unutar samih zidina imperativ je izgradnja snažne i stabilne bežične Internet mreže za posjetitelje motovunskih trgova i zidina. U Proračunu za 2019. godinu predviđena su sredstva koja snažno podupiru socijalni program kao i svih prethodnih godina, te će se iz proračunskih sredstava osigurati sufinanciranje produženog boravka, udžbenika, financiranje stipendija, pomoć socijalno ugroženima, sredstva za naknade za novorođenčad, poklon paketi za djecu, te poklon bonovi za umirovljenike, nezaposlene i socijalno ugrožene.

Od većih investicija na području Općine Motovun bitno je spomenuti rekonstrukciju županijske ceste u dijelu od Motovuna do mosta na Mirni koja je pri samom kraju, a završetak radova se očekuje početkom 2019. godine, te izgradnja novog Wine & Heritage hotela ROXANICH čije se otvaranje uskoro očekuje, a koji će znatno obogatiti ugostiteljsku ponudu Motovuna.

* Motovun je postao prepoznatljiv po Placu od fruti i Fešti od fruti. Na koji će se način dalje razvijati i promovirati ta djelatnost?
- Kaldir kraj Motovuna predstavlja pravi voćarski raj. Tamo se uzgajaju razne sorte voća, točnije više od 60 posto voćaka koje se distribuira u Istri dolazi upravo iz Kaldira. Upravo tom činjenicom povela se mlada, vrijedna i ambiciozna Udruga Kaldir koja je još prošle godine pokrenula „Kaldirski Plac od fruti“, a cilj i želja im je da se brendira „Kaldirsko voće“ i ono najbitnije da kupci prepoznaju razliku.

Manifestacija "Kaldirski plac od fruti" se održava svakih 15 dana od posljednje nedjelje u svibnju pa sve do Fešte od fruti koja se održava svake godine prvu subotu u listopadu. "Kaldirski plac od fruti" se održava u centru naselja Kaldir i to je mjesto gdje se može direktno od OPG-ova kupiti svježe i trenutno aktualno voće. 

Brendiranje kaldirskog voća

Cijeloj ideji pomoć i podrška su Općina Motovun i Turistička zajednica Općine Motovun koja će i dalje Udruzi Kaldir i njenim članovima intenzivno pomagati kako oko organizacije tako i oko intenzivnijeg brendiranja "Kaldirskog voća". Upravo suradnjom Udruge Kaldir, Općine Motovun  i Turističke zajednice Općine Motovun "Kaldirski plac od fruti" posjećuje sve veći broj turista, te se u narednom razdoblju nadamo još većoj posjećenosti kao i povećanju broja OPG-ova s područja Kaldirštine koji će sudjelovati na "Kaldirskom placu od fruti". Manifestacija se promovira medijskim kanalima, putem društvenih mreža, dijeljenjem letaka i informacija na info punktu Turističke zajednice, te na svim naplatnim punktovima parkirališta u Motovunu.

* Motovun je poznat i po vinarstvu, tartufima te kao omiljena lokacija raznih stručnih skupova....
- Motovun je svakako najpoznatije turističko središte središnje Istre. Svakako je Motovun poznata gastronimska i enološka destinacija čiju okosnicu čine tartufi i vino teran. Motovun ima veliki broj vrhunskih restorana koji su svojom kvalitetom svake godine sve bolji, a motovunski vinari svake godine dižu ljestvicu u svojoj izvrsnosti čemu svjedoče brojna priznanja kako iz Hrvatske tako i inozemstva.

Motovun je srednjevjekovni gradić zanimljive arhitekture, te iznimno bogate povijesti i kulture. Kao takav svakako je inspirativan i zanimljiv za razne stručne i znanstvene skupove kao što su Ljetna škola arhitekture, Motovunska ljetne škole unapređenja zdravlja, Motovunski kolokvij, te brojne simpozije i slična događanja. Želja nam je u budućnosti u sklopu zgrade komunalne palače urediti multimedijalnu kongresnu dvoranu kako bi takvih događanja bilo što više, a koja bi onda posredno dodatno produžila sezonu.

* Vaša poruka mještanima Motovuna i široj javnosti.
- Općina Motovun će i nadalje biti servis građanima. Kod nas će kao i do sada sva vrata biti uvijek biti otvorena. Pošteni ljudi iskrenih namjera i konstruktivnih ideja u nama će uvijek pronaći pouzdanoga partnera. Zalaganje za javno dobro i narodne interese naš je jedini cilj. Beskompromisno ćemo i dalje raditi kako bi svi zajedno mogli živjeti u još boljem, uspješnijem i ljepšem Motovunu. Svim ljudima dobre volje želimo sretan Božić i uspješnu Novu 2019. godinu. (Kristian Stepčić Reisman)

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa