projekti Muzil, Saccorgiana i Hidrobaza

Inicijativa Volim Pulu: 'Odlučuje šačica političara, to je skandalozno'

3
S panela nedavno održanog u Puli
S panela nedavno održanog u Puli

"Gradsko vijeće Grada Pule dalo je suglasnost na potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju uvjeta, prava i obveza za realizaciju projekata „Muzil, Saccorgiana i Hidrobaza“  11. rujna 2018. gotovo u tajnosti. U jutarnjim satima toga je dana održana tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj je bilo riječi o Uljaniku, što je privuklo svu medijsku pažnju. Istog dana u večernjim satima održana je "normalna" sjednica Gradskog vijeća na kojoj je posljednja točka dnevnog reda, nakon točaka u kojima se raspravljalo o visini koeficijenta komunalne naknade ili o zamjeni azbestnih krovova, bila davanje suglasnosti za odluku kojom se Pula odriče najvažnijih prostornih resursa na 100 godina.", priopćili su 19. studenog iz Zelene Istre i Inicijative građana Volim Pulu.

"Ove iznimno važne odluke nisu usvojene poštujući minimalna demokratska načela. Javnost se prije više godina jasno usprotivila privatizaciji Muzila na 100 godina i masovno zahtijevala izmjene GUP-a za taj dio grada (5.000 potpisa tijekom javne rasprave, 500 ljudi na javnoj diskusiji). Zdrav razum nalaže sumnju i oprez kako zbog pretjeranog oslanjanja na turizam tako i zbog duljine trajanja koncesija. Tko može prepostaviti što će se na tako velikom prostoru grada događati u sljedećih 100 godina. Kakva dokumentacijska uporišta postoje da su ti projekti isplativi za lokalnu zajednicu i da služe javnom interesu?", pitaju iz Zelene Istre.

"Nakon pljačkaške privatizacije, prostor je najvažniji resurs i materijalna vrijednost koja nam je kao društvu preostala. I sada se taj posljednji preostali dio društvenog bogatstva privatizira na toliko dugi rok da ćemo kao društvo i zaboraviti da smo nekad njime raspolagali. Takav se model "razvoja" ne oslanja ni na nove tehnologije, ni na znanje, ni na lokalne podzetnike već isključivo na jeftinu i slabo kvalificiranu radnu snagu. Na panelu održanom prošli tjedan u Puli ekonomska i turistička stručnjakinja dr.sc. Saša Poljanec Borić izjavila je da je "ekonomski promatrano ovdje je bit problema u činjenici da se izdaju preduge koncesije za banalne razvojne sadržaje. Drugi problem je dimenzija tih sadržaja i njihova održivost. Politički problem je u tome sto privatizam postaje javnosektorska politika. Zakonski problem je da je proces netrasparentan. Kad se sve to zbroji dobiva se neokolonijalizam".", ističu u pulskoj Zelenoj Istri i Incijativi.

"Čak i Europska unija u Direktivi o koncesijama propisuje da  trajanje koncesije ne bi smjelo biti duže od nužnog da bi se ostvarilo povrat kapitala i naknade  za ulaganje. Tako da se postavlja pitanje usklađenosti ovih sporazuma, naročito za Muzil na kojem se predviđa ugovor od 99 godina, s navedenom europskom direktivom. I hrvatski Zakon o koncesijama nalaže da se "koncesija daje na način da njen rok ne ograničava tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala".", navode u toj pulskoj Inicijativi.

"Sporazumima o uvjetima, pravima i obavezama za realizaciju projekata Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil, vrlo šturim dokumentima, utvrđuje da se radi o ugostiteljsko-turističkim projektima na koje će potrošiti velik dio prostornih resursa Pule. Radi se o preko 230 hektara priobalja s predviđenih preko 5000 novih ležajeva na Muzilu (2210), Saccorgiani (1544), Hidrobazi (1200)... Predviđaju se hoteli, kampovi, golf teren, poslovne, trgovačke, javne  i stambene zone. S obzirom da će se raditi o privatnim kompleksima, „javnost” takvih javnih prostora je tek privid, a možemo zaboraviti i na društveno-odgovornu stanogradnju, prijeko potrebnu ovom gradu. Model putem kojeg će se ti projekti realizirati je pravo gradnje s ugovorima na 50 i 99 godina, dok se pomorsko dobro na Muzilu planira dati u koncesiju na 99 godina.", pišu u Zelenoj Istri i Inicijativi.

"Naknada od koncesije će pripasti državi i Gradu Puli proporcionalno njihovom udjelu u vlasništvu nad zemljištem. U slučaju Muzila gotovo je cijelo područje državno, na Hidrobazi je 75 % državno zemljište a na Saccorgiani 55 %. Iz toga je jasno kako Pula i Puležani neće vidjeti značajna sredstva od iste, dok se gradska vlast u naše ime obvezala za te projekte o našem trošku izgraditi ili rekonstruirati svu potrebnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, elektronička komunikacijska infrastruktura, ceste i drugo) "do granice zahvata". Ovi se projekti moraju sagledavati u širem kontekstu: treba uzeti u obzir da je sjeverni dio pulske luke, Katarina i Monumenti već dan u 50-godišnju koncesiju, te da je GUP-om planirana izgradnja mnogih novih hotela na svakom dijelu pulskog priobalja te da se niti jedan dio priobalja ne planira sačuvati kako bi neke druge generacije mogle odlučiti o njima. Smatramo da je skandalozno i nedopustivo da šačica političara odlučuje da se toliki prostor oduzme građanima bez da se o tome lokalno stanovništvo išta pita. Stoga zahtijevamo da Grad Pula učini ono što nikada do sada nije učinio tj. pita svoje građane o tako važnom pitanju za budućnost grada - na referendumu.", navodi se u priopćenju koje potpisuje Dušica Radojčić iz Zelene Istre.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA

KOZMETIČAR/KA - WELLNESS TERAPEUT/KINJA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

ANIMATOR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA