savjet herculanee

Evo kako odabrati veličinu posude za odlaganje otpada

0
Foto: ilustracija
Foto: ilustracija

Temeljem dosad prikupljenih Izjava u kojima su građani i poslovni korisnici bili obvezni potvrditi ili upisati podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, Pula Herculanea zaprimila je i zahtjeve za zaduživanje posude manjeg volumena. Radi se o većinom korisnicima koji su i do sada koristili individualne posude. Priopćenje Herculanee prenosimo u nastavku.

"Ipak, željeli bismo još jednom istaknuti kako aktualne smjernice o gospodarenju otpadom ukazuju da jedan član kućanstva dnevno proizvede 5-6 litara otpada. U tročlanoj obitelji, riječ je o 15-20 litara otpada dnevno, odnosno 105–140 litara u tjedan dana. Iako se ta količina može i umanjitii ako bi građani izdvajali korisne sirovine, trendovi odlaganja otpada na području grada Pule unazad nekoliko godina pokazuju suprotno. Naime, udio miješanog komunalnog otpada, dakle onoga koji građani „bacaju u isti koš“, posljednjih godina iznosi oko 70 posto.

Stoga, Pula Herculanea savjetuje građanima da realno procjene svoje potrebe i odaberu volumen koji će odgovarati njihovim realnim potrebama, odnosno količini proizvedenog otpada. Isto tako, važno je procjenu vršiti na temelju jednog odvoza tjedno, koji se planira implementirati do kraja godine, o čemu će svi korisnici pravovremeno biti obaviješteni.

Drugim riječima, zaduženjem manjeg volumena posude potrebno je procijeniti pokriva li ta veličina posude vremenski period od tjedan dana. Prema prosječnoj stopi odvajanja, posude volumena od 60 litara bit će dostatne za samce ili obitelj s dva člana (obično umirovljenici) ili obitelj koja ulaže značajne napore u izdvajanje korisnih sirovina te, osim odvajanja papira, stakla i plastike, još i kompostiraju. Također, manja će posuda zahtijevati veći broj pražnjenja, što znači i povećanje varijabilnog dijela računi budući da se obračun vrši na temelju broja odvoza u drugoj fazi kada krene mjerenja broja pražnjenja.

Iz tog razloga, građanima se savjetuje da ne zadužuju manje posude u ovoj fazi budući da će se nakon uvođenja jednotjednog odvoza korisnici vraćati većim volumenima posuda. Podsjećamo da, sukladno odredbi točke 6. Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, korisnici imaju jednom godišnje,  mogućnost promjene spremnika, u skladu s njihovim realnim potrebama, i da se ta promjena spremnika naplaćuje 200,00 kn po spremniku BEZ pdv-a.

Prijelaz na odvoz jednom tjedno, na području gdje prevladavaju obiteljske kuće pripremni je dio aktivnosti za sljedeću fazu mjerenja. Riječ je o praksi koja se dugi niz godina primjenjuje u mnogim europskim zemljama, što je naposljetku utjecalo i na podizanje stope izdvajanja korisnih sirovina. Upravo izdvajanjem korisnih sirovina može se smanjiti ukupna količina otpada, što posljedično može dovesti i do smanjenja volumena posude koji se zadužuje.

Na taj će način svi građani imati mogućnost smanjenja broja pražnjenja, kao i mogućnost smanjenja varijabilnog dijela računa – i u obiteljskim kućama i u višestambenim zgradama. Trenutno je u tijeku ažuriranje baze podataka sukladno informacijama u Izjavama, kako bi se u potpunosti pripremila faza koja će omogućiti potpunu individualizaciju i mjerenje broja pražnjenja posuda. Usporedo sa obradom pristiglih izjava vrše se pripreme za individualizaciju preostalih objekata na području na kojem Pula Herculanea vrši uslugu odvoza otpada a koji još nisu zadužili posude za komunalni otpad.

U najvećem je postotku riječ o obiteljskim kućama do tri stambene jedinice, koje uglavnom imaju određeni prostor (ograđenu okućnicu, dvorište, vrt ili drugi ograđeni prostor gdje treća lica ne mogu direktno odložiti svoj otpad) za smještaj posude za komunalni otpad. Osim toga, ovi objekti 8pogotovo u urbanoj zoni grada) obično imaju i više suvlasnika koji se moraju zajednički dogovoriti oko volumena posude koju će zadužiti, kao i o udjelu pojedinog sustanara u zajedničkoj posudi, na što Pula Herculanea kao pružatelj usluge ne može utjecati. Ako suvlasnici ne postignu dogovor, a za to postoji adekvatna infrastruktura, moguće je zadužiti i više individualnih posuda. Zaduženjem posude, građani će prijeći i na individualni pristup selektiranja putem vrećica, dok u narednom razdoblju slijedi zamjena vrećica posudama za plastiku i papir. Nabavka posuda za selektivno prikupljanje je u tijeku i taj postupak obavlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osim na području grada Pule, u pripremi su i aktivnosti vezane uz individualizaciju u općinama Ližnjan, Fažana, Marčana, Barban i Savičenta. U općinama Ližnjan i Fažana dio individualizacije već je realiziran, a do kraja godine završit će i za preostala naselja. Za pojedina mjesta gdje nije moguće izvršiti uslugu (prilaz vozila), zadužit će se zajednička posuda, a korisnici će proporcionalno sudjelovati u trošku odvoza otpada, kao što se čini i u višestambenim zgradama, o čemu će pravovremeno biti obaviješteni.", naveli su u Herculanei.

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa