Investitor ski lifta pojasnio što sve čini za zaštitu okoliša

0

Investitor u gradnju ski lifta u valovinama Wake Park Pula  uputio nam je pismo koje prenosimo u cijelosti. "Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost o aktivnostima koje poduzimamo u zaštiti morskog okoliša (uključujući i zakonom zaštićene vrste) pri izvođenju radova na instalaciji ski lifta u Uvali Valovine. U tu svrhu naručili smo stručni elaborat morskog svijeta u uvali Valovine koji uključuje foto i geolokacijsko pozicioniranje jedinki zaštićenih vrsta u uvali Valovine. Elaborat staništa dostavit ćemo i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike s kojim aktivno surađujemo na ovom projektu.

Podatke koje smo dobili od geolokacijskog pozicioniranja periski i zaštićenih morskih  cvjetnica koristimo u realizaciji radova, što nam omogućava izvršenje radova bez štete za zaštićene vrste. Kako bi u tome uspjeli, svi završni radovi odvijat će se uz suradnju i monitoring stručnjaka doktora znanosti i morskih biologa. Ovim putem izražavamo zadovoljstvo što imamo priliku surađivati sa stručnjacima na izradi programa zaštite podmorja Valovina koji će ubuduće redovito nadzirati stanje zaštićenih vrsta i opće stanje u podmorju uvale Valovine.

Dio našeg programa očuvanja i obogaćivanja morskog života u uvali Valovine je i realizacija  pilot programa za povećanje ribljeg fonda uvale Valovine kroz posebno dizajnirane podvodne strukture s ciljem povećanja biološke raznolikosti. Želimo još jednom istaknuti našu privrženost zaštiti okoliša i održivom razvoju u realizaciji ovog projekta. To se vidi i po implementaciji tehnologije ski lifta koja se u potpunosti oslanja na digitalnu tehnologiju i elektromotore.

Time smo osigurali da ski lift u svom budućem radu u uvali Valovine neće imati atmosferskog ni maritivnog zagađenja. Želimo istaknuti i dodatni benefit ski lifta za morski život, a to je veliko obogaćivanje mora kisikom što je preduvjet zdrave i bujne morske flore i faune.

Sve naše aktivnosti koje poduzimamo i koje ćemo poduzimati ubuduće pokazuju našu želju da sačuvamo zdravi i čisti okoliš, ne samo pri realizaciji radova, već i u budućem radu ski lifta. U nastavku vam prilažemo preliminarne rezultate stručnog elaborata o stanju podmorja u uvali Valovine. Cijeli elaborat o stanju o podmorja uvale Valovine bit će završen do kraja ovog tjedna kad će na zahtjev biti dostupan medijima i javnosti.

Provedenim terenskim istraživanjima prema znanstvenoj metodologiji vizualnog cenzusa sastavljen je preliminarni popis vrsta koje su prisutne u uvali Valovine, njihov trenutni status te prijedlog njezinog budućeg održivog korištenja uvažavajući aspekte zaštite prirode i gospodarskih aktivnosti na moru.

Rezultati preliminarnog istraživanja predstavljaju postojeće stanje biote u uvali te temelj za budući monitoring kako i izvještavanje prema nadležnima. Uvala Valovine (kao i gotovo cijela zapadna obala Istre) u cijelosti je u sastavu ekološke mreže Natura 2000 kao područje očuvanja posebno značajno za vrste, stanišne tipove i ptice.

Od prioritetnih staništa sukladno Uredbi o ekološkoj mreži Natura 2000 (NN 105/15) te uvidom u bioportal www.bioportal.hr Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) u uvali Valovine utvrđena su prioritetna morska staništa poput biocenoze livada morski cvjetnica i infrolitoralnih algi.

Od strogo zaštićenih vrsta u uvali Valovine znanstvenom metodom vizualnog cenzusa koristeći transekte različitih dimenzija uz primjenu metode ronjenja na dah utvrđene su: konjić dugokljunić (Hippocampus ramulosus), plemenita periska (Pinna nobilis), prstac (Litophaga litophaga) te oceanski porost (Posidonia oceanica).

Nalaz morskih cvjetnica biološki je značajan jer predstavlja jednu od najsjevernijih točaka rasprostranjenosti ocenaskog porosta u sjevernom Jadranu.

U uvali Valovine livade oceanskog porosta locirane su na jugoistočnom dijelu uvale i rasprostiru se na dubini od 0,5 do 5m. Utvrđene su dvije veće i jedna manja livada oceanskog porosta aproksimativne ukupne površine od oko 200 m2.

Abundancija plemenite periske je značajna te je populacija te vrste u biološki vrlo povoljnom stanju. Jedinke su disperzno rasprostranjene na način da je najveća abundancija s brojnošću od više jedinki po m2 zabilježena u sjevernom dijelu uvale, u području kojeg koriste ribari za vezivanje plovila. Dubina na kojoj je zabilježeno najviše svojti plemenite periske ima raspon od 2 do 5 m. U središnjem dijelu uvale plemenita periska rasprostranjena je disperzno, s relativno malom abundancijom (svakih desetak metara po transektu jedan primjerak), a dio njih nalazi se u sklopu biocenoze morske cvjetnice Posidonia oceanica.

Istraživanjem je utvrđeno da je pri izvođenju radova na instalaciji ski lifta postavljeno više desetaka betonskih stupova zabijenih u pomičnu pješčanu podlogu pri čemu veća oštećenja pridnenih biocenoza nisu utvrđena. Utjecaji na morsku floru i faunu lokalnog su karaktera i u opsegu isključivo neposredno ispod pilona na način da je rastresit materijal – sediment i šljunak prekrio dio morske podloge. U području oko betonskih stupova zabilježena je najmanja abundancija periski u uvali Valovine u odnosu na sjeverni dio uvale. Najbliža livada oceanskog porosta površine od oko 5 m2 nalazi se jugozapadno od posljednjeg niza betonskih stupova na udaljenosti od cca 70 m te na dubini od 5m.

Uvidom u postojeće stanje utvrđeno je da ne postoje elementi biološke štete na podmorske biocenoze, a za daljnje radove te kako bi stanje morskih staništa bilo održano povoljnim u slučaju izvođenja daljnjih podvodnih infrastrukturnih radova potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere poput izbjegavanja neposredne blizine strogo zaštićenih biljnih ili životinjskih vrsta te nadzor od strane stručnih osoba s područja prirodnih znanosti u slučaju daljnjeg izvođenja radova.", navodi se u pismu Wake Parka.

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa