promjene u crkvi

Pogledajte koja istarska mjesta dobivaju nove župnike!

0
Ordinarij mons. dr. Dražen Kutleša
Ordinarij mons. dr. Dražen Kutleša

Odlukom ordinarija, mons. dr. Dražena Kutleše, Biskupski ordinarijat u Poreču izdao je dekrete razrješenja i imenovanja, te novi raspored pastoralnih službi u Porečkoj i Pulskoj biskupiji u 2018. godini.

Vlč. o. Jeronim Vujić se s danom 1. srpnja 2018. godine razrješuje službe župnog vikara župe Sv. Ivana Krstielja u Puli. Vlč. o. Nikola Rožanković se s danom 1. srpnja 2018. godine imenuje župnim vikarom župe Sv. Ivana Krstitelja u Puli.

Vlč. Ante Močibob razrješuje se službe župnika župe Sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu i umirovljuje se. Vlč. Milan Milovan razrješuje se službe župnika župe Sv. Martina biskupa u Ližnjanu i umirovljuje se.

Vlč. Ivan Štoković razrješuje se službe župnika župa Uznesenja BDM u Vrhu, Sv. Križa u Draguću i Presvetog Trojstva u Račicama i umirovljuje se. Vlč. Ivan Macinić razrješuje se službe župnika župa Sv. Šimuna i Jude apostola u Tinjanu i Sv. Martina biskupa u Bermu i umirovljuje se.

Vlč. Mladen Matika razrješuje se službe župnog upravitelja župa Sv. Šimuna i Jude apostola u Tinjanu i Sv. Martina biskupa u Bermu i imenuje se župnikom župa Sv. Šimuna i Jude apostola u Tinjanu i Sv. Martina biskupa u Bermu. Vlč. Bartosz Pawlik, mladomisnik imenuje se župnim vikarom župa Sv. Nikole biskupa u Pazinu, Sv. Šimuna i Jude apostola u Tinjanu i Sv. Martina biskupa u Bermu.

Vlč. Marijo Žmak razrješuje se službe župnog upravitelja župa Uznesenja BDM u Vrhu, Sv. Križa u Draguću i Presvetog Trojstva u Račicama. Vlč. Ivan Prodan razrješuje se službe župnog upravitelja župe Sv. Martina biskupa u Ližnjanu. Vlč. Milan Zgrablić razrješuje se službe župnika župe Sv. Martina biskupa u Svetom Lovreču Pazenatičkom.

Vlč. Matteo Baccani razrješuje se službe župnog vikara župa Uznesenja BDM u Poreču i Sv. Martina biskupa u Svetom Lovreču Pazenatičkom i imenuje se župnim upraviteljem župa Uznesenja BDM u Vrhu, Sv. Križa u Draguću i Presvetog Trojstva u Račicama. Vlč. Hrvoje Okadar razrješuje se službe župnika župa Sv. Filipa i Jakova apostola u Filipani i Gospe od Zdravlja u Hreljićima i imenuje se župnikom župa Sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu i Sv. Martina biskupa u Ližnjanu.

Vlč. Geremia Massa razrješuje se službe župnika župa Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji Labinskoj, Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu Labinskom i Sv. Ivana i Pavla mučenika u Šumberu i imenuje se župnikom župa Sv. Filipa i Jakova apostola u Filipani i Gospe od Zdravlja u Hreljićima.

Vlč. Mirko Vukšić imenuje se župnikom župa Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji Labinskoj, Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu Labinskom i Sv. Ivana i Pavla mučenika u Šumberu. Vlč. Boško Čatlak, mladomisnik imenuje se župnim vikarom župa Rođenja BDM u Gornjem Labinu, Sv. Barbare djevice i mučenice u Raši, Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji Labinskoj, Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu Labinskom i Sv. Ivana i Pavla mučenika u Šumberu.

Vlč. Josip Mašina razrješuje se službe župnog vikara župa Uznesenja BDM u Poreču i Sv. Martina biskupa u Svetom Lovreču Pazenatičkom i imenuje se župnim upraviteljem župa Sv. Bartolomeja apostola u Roču, Sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika u Lanišću i Sv. Jeronima prezbitera u Humu.

Vlč. Ivan Mlikota razrješuje se službe župnika župa Sv. Lovre mučenika u Svetom Lovreču Labinskom i Sv. Lucije djevice i mučenice u Skitači i imenuje se župnikom župe Sv. Martina biskupa u Svetom Lovreču Pazenatičkom. Vlč. Dariusz Szymanski razrješuje se službe župnika žuoa Sv. Kvirika i Julite mučenika u Višnjanu, Sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu od Šterne i Sv. Jakova apostola u Bačvi i imenuje se župnikom župa Sv. Lovre mučenika u Svetom Lovreču Labinskom i Sv. Lucije djevice i mučenice u Skitači.

Vlč. Karol Homieja razrješuje se službe župnog vikara župe Sv. Jurja mučenika i Sv. Eufemije djevice i mučenice u Rovinju i imenuje se župnim upraviteljem župa Sv. Kvirika i Julite mučenika u Višnjanu, Sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu od Šterne i Sv. Jakova apostola u Bačvi.

Vlč. Želimir Bagavac razrješuje se službe župnog vikara župa Marijina Uznesenja u Buzetu, Presvetog Trojstva u Brestu, Sv. Roka u Črnici, Sv. Mateja apostola u Slumu i Sv. Jurja mučenika u Sovinjaku i upućuje se na studij duhovne teologije u Rimu.

Vlč. Dalibor Pilekić razrješuje se službe župnika župa Sv. Jeronima prezbitera u Humu, Sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika u Lanišću i Sv. Bartolomeja apostola u Roču i imenuje se župnikom in solidum župa Marijina Uznesenja u Buzetu, Presvetog Trojstva u Brestu, Sv. Roka u Črnici, Sv. Mateja apostola u Slumu i Sv. Jurja mučenika u Sovinjaku.

Vlč. Janez Barborič, mladomisnik imenuje se župnim vikarom župe Uznesenja BDM u Poreču. Vlč. Damir Štifanić, mladomisnik imenuje se župnim vikarom župe Sv. Jurja mučenika i Sv. Eufemije djevice i mučenice u Rovinju.

Vlč. Goran Levak razrješuje se službe vicekancelara Porečke i Pulske biskupije i imenuje se koordinatorom projekta izgradnje „Hospicija u Puli“, župnim vikarom župe Sv. Pavla apostola u Puli, zamjenikom ravnatelja Svećeničkog doma „Betanija“ u Puli i duhovnim pomoćnikom u župi Vodnjan.

Vlč. Mladen Pranjić imenuje se predstojnikom Ureda za obitelj, vicekancelarom Biskupije, ekonomom Biskupskog doma i Ordinarijata u Poreču, te pomoćnikom u BUUK-u. Vlč. Pablo Rubio Barcia razrješuje se službe župnog vikara župa Sv. Pelagija mučenika u Novigradu i Sv. Ivana Krstitelja u Dajli i stavlja se na raspolaganje Neokatekumenskom putu.

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

SOBAR / SOBARICA - ROOM MAID

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

SERVIR / KA - SERVER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

POMOĆNI KONOBAR / ICA - ASSISTANT WAITER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / ICA

Do: 30.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA