PRIJAVA ZELENE ISTRE

Izgradnjom ski-lifta u Valovinama ugrožava se stanište zaštićene periske

0

Zelena Istra je 25. lipnja Inspekciji zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike prijavila tvrtku Warm up d.o.o. Rijeka koja u Puli gradi ski-lift u Uvali Valovine zbog ugrožavanja staništa strogo zaštićene periske.

Aktivisti Zelene Istre su 22. lipnja zaronili u Uvalu Valovine u Puli i kamerom snimili bogato stanište strogo zaštićene vrste Pinna nobilis (periska), točno na lokaciji zahvata izgradnje konstrukcije mosta i platforme ski-lifta

Na snimku je jasno vidjivo da se zaron događa oko stupova izgrađenih radi postavljanja platforme u okviru zahvata izgradnja ski-lifta planiranog u Uvali Valovine.

Uvala Valovine mještanima je odavno poznata kao stanište te strogo zaštićene vrste i o tome smo obavijestili Istarsku županiju prilikom izdavanja dozvola za zahvat. Istarska županija zanemarila je naše upozorenje i izdala Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 14. lipnja 2016. u kojem nema ni spomena periski pa tako ni eventualnih mjera njihove zaštite koje je potrebno poduzeti prilikom izgradnje mosta, platforme i kostrukcije ski-lifta. TIm je Rješenjem utvrđeno da ne treba provesti postupak procjene utjecaj na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu“, stoji u prijavi Zelene Istre.

Video snimak snimljen je u zoni izgradnje mosta i platforme. Na području izgradnje čelične konstrukcije za dva ski-lifta, koji obuhvaćaju tri hektara uvale, u drugom dijelu zaljeva stanište periski je mnogo bogatije velikim primjercima te školjke. Video dijela podmorja na kojem je planirana daljnja izgradnja konstrukcije na površini od tri hektara dostavit ćemo vam naknadno.

U Elaboratu zaštite okoliša zahvat izgradnje ski-lifta opisuje se na sljedeći način: «...čelični rešetkasti stupovi različite visine ovisno o dubini mora... montiraju se na lokaciji izravno na morsko dno pomoću čeličnog trna... težine 4,5 tona na kojeg se postavljaju sidreni blokovi iz predgotovljenih betonskih utega površine oko 7 m2 i slažu se jedan na drugoga čineći tako uteg odgovarajuće težine.» 

U Zelenoj Istri tvrde da se u elaboratu nigdje ne navodi koliko je takvih 4,5-tonskih «trnova» i blokova od 7 m2, koji će biti postavljeni u stanište periski.

„Razvidno je da je u samom Elaboratu nije dobro opisan sam zahvat u pješčano dno, a mogući utjecaj izgradnje objekta tih osobina na ugroženo stanište nije opisan uopće. Izrađivač Elaborata zaštite, tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, prešutio je postojanje staništa ugrožene periske“, tvrde u Zelenoj Istri.

loading...

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHAR / KUHARICA

Do: 23.08.2021.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / KUHARICA

Do: 23.08.2021.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

SOBAR/ICA

Do: 23.08.2021.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA