isplaćuje se dividenda

Skupština Valamara: Odobreno pripajanje Epic Hospitalityja

0
Investicija Valamara u Rapcu
Investicija Valamara u Rapcu

Na Glavnoj skupštini Valamar Riviere 8. svibnja donesene su odluke prema prijedlozima  Uprave i Nadzornog odbora, uključujući odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini, imenovanju revizora, isplati dividende i odobrenju pripajanja EPIC Hospitality Holdinga Valamar Rivieri.

Dioničarima Valamar Riviere, imateljima dionica na računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD-a) na dan 15. svibnja 2018. godine, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,90 kuna po svakoj dionici. Dividenda će se isplatiti dana 7. lipnja 2018. godine iz zadržane dobiti ostvarene u 2015. i 2016. godini.

Dioničarima koji to žele, četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima-dionicama Valamar Riviere, za što je potrebna vlastoručno potpisana izjava dioničara koja SKDD-u treba prispjeti najkasnije do 30. svibnja 2018. godine. Svim dioničarima koji u ovom roku ne budu dali izjavu da žele isplatu dividende u pravima-dionicama, dividenda će biti u cijelosti isplaćena u novcu. Dioničari mogu preuzeti navedenu izjavu na web stranicama Valamar Riviere.

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa