Grad Labin dobio 496 tisuća kuna za podizanje svijesti o postupanju s otpadom

0

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Grad Labin je 22. veljače na poziv prijavio projekt pod nazivom „Zelene navike za održivu Labinštinu“, koji obuhvaća područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s 22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine.

Problemi koji se nastoje riješiti projektom su nedovoljna informiranost građana o postupanju s otpadom, nedovoljne količine odvojeno prikupljenog otpada, nedovoljan broj provedenih izobrazno informativnih aktivnosti i nedovoljan broj obuhvaćenih ciljnih skupina na području Labinštine. Zanimljivo je kako će se u sklopu projekta napraviti brojne radionice za djecu, jaka medijska kampanja, edukacijske tribine, slikovnice, brošure, televizijske i radijske emisije i slično.

Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Vrijednost projekta je 583.808,54 kn, a iznos traženih bespovratnih sredstava je 496.237,25 kn ili točnije 85 % vrijednosti projekta (Kohezijski fond).

Projekt je uspješno prošao sve tri faze postupka dodjele te je donesena Odluka o financiranju kojom se Gradu Labinu kao prihvatljivom prijavitelju odobrava sufinanciranje prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda u maksimalnom iznosu sufinanciranja od 85% ili 496.237,25 kn.

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa