Grad Poreč preuzeo dio poslova upravljanja poljoprivrednim zemljištem

0
Foto: ilustracija
Foto: ilustracija

Temeljem „novog“ Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ZPZ), donesenog 16.02.2018. godine („Narodne novine“, br. 20/18), a koji je 09.03.2018. godine stupio na snagu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vraća se u ovlast jedinica lokalne samouprave: gradovima i općinama. Tako je i Grad Poreč na svom području započeo obavljati dio poslova raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, za: K.o. Baderna, K.o. Dračevac, K.o. Fuškulin, K.o. Mugeba, K.o. Mušalež, K.o. Nova Vas, K.o. Poreč, K.o. Varvari i K.o. Žbandaj.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Grad Poreč može raspolagati isključivo temeljem „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske“, koje donosi gradsko vijeće uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede (čl. 29. ZPZ). U ovlast raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem Grada Poreča ulaze postupci: produženja privremenog korištenja na 2 godine dosadašnjim korisnicima, zakupa na 25 godina putem javnog natječaja i prodaje putem javnog natječaja.

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima: zamjene, davanje na korištenje izravnom pogodbom, prodaje izravnom pogodbom, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Detaljne informacije ovdje.

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa