rekonstrukcija TE Plomin 1

Dvije trećine žitelja Labinštine nezainteresirano za pitanje energenta

0
TE Plomin (foto: Roberto Matković
TE Plomin (foto: Roberto Matković

Od 9. travnja do 9. svibnja 2018. traje javna rasprava o izmjeni uvjeta okolišne dozvole za TE Plomin 1. O čemu je točno riječ, pitaju se mnogi građani, pa smo odgovore na to i slična pitanja zatražili od HEP-a. Prošlog tjedna objavili smo prvi dio pitanja i odgovora, a ovdje donosimo ostatak.

* U kakvom je stanju sada TE Plomin 1 i kolika je šteta od požara?

- Lanjski požar prouzročio je značajnu štetu na elektropostrojenju bloka koja je onemogućila nastavak rada u 2017. godini. Promptno su sanirana oštećenja na dijelovima sustava od važnosti za rad drugog bloka. Potpuna obnova obavila bi se u sklopu rekonstrukcije.

* Što je s radnicima TE Plomin 1 sad kad elektrana ne radi? Što će biti s njima ako se taj blok elektrane zauvijek zatvori?

- Radnici TE Plomina 1 preraspoređeni su na radna mjesta na bloku 2 te u službu održavanja. U slučaju zatvaranja TE Plomin 1, radnici će se zbrinuti unutar postojeće organizacijske strukture na lokaciji.

* Stanovništvo Labinštine je na referendumu 2015. godine velikom većinom odbacilo ugljen kao energent u Plominu. Ne predstavlja li nastojanje da TE Plomin 1 nastavi s radom ignoriranje volje građana?

- Mišljenje građana iskazano na savjetodavnim referendumima i stav lokalne zajednice općenito, uzimamo s uvažavanjem i razumijevanjem. Pritom nam je važna i činjenica, odnosno poruka da se gotovo dvije trećine stanovnika nije željelo ili nije imalo interesa izjasniti se o pitanju energenta u Plominu C. Tu vidimo prostor i prigodu za informiranje i javni dijalog o budućnosti lokacije TE Plomin. Poznato je da u Plominu često ugošćujemo posjetitelje koji žele iz prve ruke vidjeti kako izgleda proces proizvodnje električne energije iz ugljena. Također smo ustanovili uspješan i posjećen dan otvorenih vrata.

Važno je napomenuti i da je na drugom bloku TE Plomin u međuvremenu realizirana najveća investicija u sustav zaštite okoliša od puštanja u rad te da elektrana od početka ove godine radi s još boljim okolišnim parametrima. I projekt rekonstrukcije i modernizacije prvog bloka, a u skladu s uvjetima nove okolišne dozvole također će omogućiti značajno smanjenje utjecaja na okoliš u odnosu na prethodno razdoblje. Vjerujemo da TE Plomin s ugrađenim sustavima i provedenim mjerama zaštite okoliša na oba bloka može biti prihvatljiviji i onom dijelu stanovništva koji se na referendumu izjasnio protiv korištenja ugljena u Plominu.

Osim okolišnih poboljšanja, nadamo se da će lokalna zajednica prepoznati i važnost činjenice da se nastavkom proizvodnje obaju blokova na lokaciji TE Plomin, čuva značajan broj radnih mjesta, te da jedinice lokalne samouprave zadržavaju značajan prihod od rada TE Plomin, prvenstveno na ime naknade za korištenje prostora.

* Koliko ta naknada iznosi?

HEP Proizvodnja uplaćuje naknadu za korištenje prostora koje koriste postrojenja za proizvodnju električne energije, pa tako i TE Plomin. Naknada se uplaćuje sukladno proizvedenoj električnoj energiji, prema visini utvrđenoj odlukom Vlade. Za TE Plomin naknada iznosi 1,0335 lipa po kWh, a korisnici naknade su, osim Općine Kršan, u različitim udjelima, također i Grad Labin te općine Raša, Pićan i Sveta Nedelja. Uz sadašnji iznos naknade, TE Plomin 2 i rekonstruirani Plomin 1, ovisno o angažiranosti pogona tijekom godine, zajedno bi u proračune jedinica lokalne samouprave godišnje uplaćivali prosječno oko 20 milijuna kuna.

* Kako komentirate žalbe nekih naših sugrađana da im Plomin ugrožava zdravlje?

- Oba bloka TE Plomin uvijek su radila u skladu s hrvatskim zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša. Emisije iz termoelektrane i imisije u okolici mjere se kontinuirano i automatski dostavljaju ovlaštenim institucijama. Mreža imisijskih postaja u okolici TE Plomin u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, a podaci, aktualni i arhivski, javno su dostupni na službenoj nacionalnoj internetskoj stranici Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja su istraživanja zdravstvenog stanja lokalnog stanovništva, u vezi s potencijalnom izloženošću onečišćenjima zraka, na temelju studija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pokazala da nema značajnijih odstupanja u usporedbi s drugim gradovima.

Rekonstrukcija Plomina 1 omogućit će njegov rad prema zahtjevima iz područja zaštite zraka, odnosno nižim graničnim vrijednostima emisija. S obzirom da je od početka ove godine i TE Plomin 2, zahvaljujući ugrađenom DeNOx postrojenju već smanjio emisije onečišćujućih tvari u zrak, nove tehnike koje će se ugraditi u cilju zaštite zraka na prvom bloku još će dodatno smanjiti emisije i imisije onečišćujućih tvari u okolici TE Plomin u odnosu na stanje prije 1. siječnja 2018. kad su zajedno radila oba bloka TE Plomin.

* Za kraj, što je s Plominom C?

- Projekt TE Plomin C je zamrznut. Prepreke za realizaciju projekta prema modelu suradnje sa strateškim partnerom koje su istaknute od strane tijela Europske komisije u postupku prednotifikacije te dodatne tržišne analize i projekcije ukazale su na potrebu da se paralelno sagledavaju i razvijaju alternativna rješenja za plominsku lokaciju. Opcija koja se trenutno razvija je rekonstrukcija i modernizacija postrojenja TE Plomin 1 u cilju produljenja životnog vijeka te usklađivanja svih parametara s propisima zaštite okoliša. S tim ciljem HEP Proizvodnja je i ušla u postupak ishođenja nove okolišne dozvole za TE Plomin 1.

1. U sklopu planiranog produljenja životnog vijeka i modernizacije TE Plomin 1 provest će se:

- ugradnja SCR DeNOx postrojenja, (SCR, Selective Catalytic Reduction, metoda je smanjenja oksida dušika, NO i NO2, u dimnim plinovima)
- ugradnja postrojenja za odsumporavanje (DeSOx, mokri postupak s vapnencem uz obradu otpadnih voda),
- zamjena unutarnjih dijelova parne turbine,
- zamjena generatora novim zrakom hlađenim generatorom,
- zamjena triflux pregrijača kotla,
- zamjena parovoda vrućeg i hladnog međupregrijanja,
- zamjena parnog zagrijača zraka s pripadajućim kanalima,
- rekonstrukcija kondenzatora,
- generalni remont napojnih pumpi i VOITH spojke pumpe br. 1,
- zamjena mlinova za ugljen i pripadajućih kanala i ventilatora,
- modernizacija blok transformatora i transformatora vlastite i opće potrošnje,
- modernizacija mjerno regulacijskih uređaja (nadogradnja zastarjelog Siemens TXP sustava za vođenje termoelektrane na novu inačicu SPPA-T3000).

2. Emisije u zrak iz TE Plomin 1 ne zadovoljavaju razine emisija uz primjenu NRT-a (prema Zaključcima Europske komisije o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje, kolovoz 2017.) za emisije SO2, NOx i čestica, dok za CO, ukupnu živu, HCl i HF zadovoljavaju. Predviđenim izmjenama (prije svega kroz ugradnju SCR deNOx i deSOx postrojenja) postići će se usklađenost. Sukladno novim zahtjevima za GVE predlaže se izmijeniti uvjete iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, kako slijedi:

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa