Vrijeme je rezidbe maslina: tako to rade Pićanci

0
Edo Družetić pokazuje pravilno orezivanje masline
Edo Družetić pokazuje pravilno orezivanje masline

Udruga “Agropićan” oragnizirala  je u subotu, 24. ožujka pokaznu rezidbu maslina u maslinicima na lokalitetu Bolobani kraj Svete Katarine u općini Pićan. Predvodio ju je agronomski stručnjak Edo Družetić, autor više priručnika iz područja agronomije i maslinarstva. Skup je  okupio  gotovo 60 zainteresiranih maslinara koji su s velikom pozornošću pratili i upijali njegove savjete.

„Agropićan“ je pokaznu rezidbu organizirao polazeći od izreke da se  masliniku plod određuje škarama te da je stoga bitno taj posao obaviti pravilno. Družetić je na početku praktički pokazao kako se orezuje jedna stara maslina, kako se sanira bolesna i oronula maslina. Nakon toga se je prešlo na orezivanje 10 do 15 godina aktivnog maslinika. Nakon praktičnog savjetovanja agronomskog stručnjaka o rezidbi maslina, maslinari su formirali skupine ili su pojedinačno, pristupili rezidbi maslina uz budno oko, ocjenjivanje i savjete Edija Družetića.

Savjeti u rezidbi maslina

Vrijeme za rezidbu maslina je u proljeće, najbolje tijekom travnja, iako se može raditi i u ožujku te u dijelu svibnja. Svakako rezidbu treba obaviti do početka cvatnje. Kako se vremenske prilike mijenjaju i postaje sve toplije, u kori masline teče sve više soka i time ona postaje osjetljiva na savijanje pa kasniju rezidbu treba obaviti s više pažnje.

Rezidba maslina se provodi zbog dobivanja obilnijeg i kvalitetnijeg uroda. Time se nastoji uspostaviti ravnoteža između lisnate vegetacije i uroda. Rezidbom se i omogućava lakša i dohvatljiva obrada, kao što je pristupačnija zaštita prskanjem ili olakšana berba uroda. Odstranjuju se neplodne, bolesne ili oštećene grane koje opterećuju maslinu.

Rezidbom se krošnji masline daje sunca i više „zraka“, a uvijek se mora predviđati kako će rezidba utjecati na stablo za pet ili deset godina. Stablo masline je potrebno formirati od prve godine, većinu sorti maslina  potrebno je težiti formirati u obliku vaze ili kotla, a sredina treba biti čista, tako da se čovjek može popeti  u krošnju odrasle masline te da se može nesmetano pokretati. Uklanjaju se okomite grane koje idu u visinu i grane koje rastu iznutra krošnje. Na svakom deblu ostavljaju se tri do četiro grane na kojima se dalje formira krošnja. Nije nužno tražiti koje su rodne ili nerodne grane (jer se teško razlikuju), treba postići ravnomjerni raspored pokrivenosti po granama, treba odstraniti dio grana da se postigne prorjeđivanje. Na taj način lišću maslina se daje više sunčevog svjetla, a maslina preferira svjetlost i sve ono što je u sjeni neće roditi. Rezidbu je potrebno provoditi svake godine.

Za rezidbu se koristi voćarski alat: škare,  ručne pilice s turbo zubima te specijalne pile za rezanje na duljinu. Ne valja pretjerivati s vrlo kratkim ili predugim čepovima – ostatcima odrezanih grana. Svi rezovi većih grana trebaju biti na oko 1,5 centimetra  ili na oko pola debljine odrezane grane od račvanja  s drugom granom  Sve rezove većih granja treba premazati voćarskim voskom.

Ukoliko se maslina presađuje, odstranjuje se čak 90 posto lisnatog dijela.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa